گزارش شبکه اسرائیلی از قدرت موشکی ایران

گروه ویدئو الف،   3990422081

گزارش شبکه اسرائیلی از قدرت موشکی ایران: زنجيره بسيار بزرگی از موشک‌های بالستیک در سراسر ايران گسترده شده؛ موشک‌هایی با بردهای ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ کيلومتر که به اسرائيل و حتی اروپا هم می‌رسند. اسرائيل تلاش می‌کند با معرفی توان موشکی ايران به امريکا و اروپا، توافق هسته‌ای جديدی را رقم بزند!

ابر آروان

آخرین عناوین