آثار سیل اخیر در ژاپن

گروه عکس الف،   3990417082

بارش‌های سیل آسا و رانش زمین در جنوب ژاپن هزاران نفر را آواره و ۲۰ نفر را به کام مرگ کشاند. در ادامه تصاویر تخریب این سیل را در ژاپن ببینید.

آثار سیل اخیر در ژاپنآثار سیل اخیر در ژاپنآثار سیل اخیر در ژاپنآثار سیل اخیر در ژاپنآثار سیل اخیر در ژاپنآثار سیل اخیر در ژاپنآثار سیل اخیر در ژاپنآثار سیل اخیر در ژاپنآثار سیل اخیر در ژاپنآثار سیل اخیر در ژاپنآثار سیل اخیر در ژاپنآثار سیل اخیر در ژاپن
ابر آروان

آخرین عناوین