آئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشین

گروه عکس الف،   3990416115

آئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشین صبح دوشنبه ۱۶ تیر ۹۹ با حضور امیر دادرس جانشین فرمانده کل ارتش، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در مرکز جهاد خودکفایی نهاجا برگزار شد. در حاشیه این مراسم از فرزند شهید علی اقبالی تجلیل شد.

آئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشینآئین رونمایی از شبیه ساز هواپیما ایلوشین
ابر آروان

آخرین عناوین