سه محور راهبردی مهم در رعایت اصول بهداشتی

گروه ویدئو الف،   3990410091

دکتر زالی: استفاده مستمر و سختگیرانه از ماسک یکی از توصیه های مهم سازمان های جهانی برای مقابله با ویروس کرونا است.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین