اظهارات نماینده دادستان در مورد آخرین وضعیت قاضی منصوری

گروه ویدئو الف،   3990321109

قاضی منصوری که به اتهامات مالی، نامش در دادگاه اکبر طبری برده شده بود و به عنوان فرد متواری پرونده شناخته می‌شد با انتشار فیلمی اظهار کرد برای درمان به آلمان سفر کرده و به کشور باز خواهد گشت؛ نماینده دادستان در این رابطه در دومین دادگاه این پرونده گفت: هیچ مدرکی برای دلیل سفر ایشان نیست و اگر راست میگویند مدارک خود را به سفارت ایران در آلمان بدهند .

ابر آروان

آخرین عناوین