نرخ امروز سهام عدالت چقدر است؟

گروه ویدئو الف،   3990221114

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور :سهام عدالت با نرخ های امروز بین ۷ تا ۱۶ میلیون تومان ارزش دارد.

آخرین عناوین