به ۴ میلیون نفر وام پرداخت می‌شود

گروه ویدئو الف،   3990118086

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی: مرحله دوم بسته معیشتی آخر فروردین پرداخت می‌شود. به ۴ میلیون نفر وام ۱ تا ۲ میلیون با کارمزد ۴ درصد پرداخت می شود.

ابر آروان

آخرین عناوین