هفت روز در یک نگاه - کشور زیر سایه کرونا ویروس

محمدسجاد بهرامی، گروه ویدئو الف،   3981210052

از سیاست و اجتماع تا فرهنگ و اقتصاد؛ رخدادهای مهم هر هفته را با یک نگاه ببینید و بخوانید.

آخرین عناوین