کارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیوم

گروه عکس الف،   3981128084

ظروف آلومینیومی در عین سبک بودن به خوبی گرما را انتقال داده با قیمتی ارزان تولید و به دست مصرف کننده می‌رسد، به همین دلیل هنوز هم طرفدارانی دارد، در شهر اراک هنوز کارگاه‌های ساخت ظروف آلومینیومی به صورت دستی و سنتی وجود دارد و به تولید این ظروف می‌پردازد. آلومینیم یک فلز نرم و سفید و چکش‌پذیر با چگالی پایین است که سومین عنصر فراوان و فراوان‌ترین فلزات در پوسته کره زمین است.

کارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیومکارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیومکارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیومکارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیومکارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیومکارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیومکارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیومکارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیومکارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیومکارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیومکارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیومکارگاه سنتی تولید ظروف آلومینیوم
ابر آروان

آخرین عناوین