روایت امیرعبداللهیان از احضار «حاج قاسم» به یک دادگاه!

گروه ویدئو الف،   3981128050

روایت امیر عبداللهیان از عملیاتی که پای سردار شهید قاسم سلیمانی را به دادگاه باز کرده بود.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین