مانور امداد و نجات دریایی

گروه عکس الف،   3981109051

مانور امداد نجات دریایی که با حضور اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر ، ناوتیپ ذوالفقار سپاه دریایی ، نیروی دریایی ارتش ، مرزبانی ، شرکت ملی نفتکش ، فلات قاره و پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ برگزار شد/تسنیم

 مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی مانور امداد و نجات دریایی

عناوین مرتبط

آخرین عناوین