کارشناس عرب: پادشاهان سعودی به مانند خفاش هستند

گروه ویدئو الف،   3981106099

روایت "محمد رحال" کارشناس مسائل استراتژیک بین الملل، از نظام دیکتاتوری کشورهای عربی و واریز پول منابع طبیعی این کشورها به حساب های شخصی پادشان سعودی

ابر آروان

آخرین عناوین