دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»

گروه عکس الف،   3980923173

آیین پایانی دوازدهمین دوره از جایزه ادبی جلال آل احمد، عصر شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸، با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اشرف بروجردی رئیس کتابخانه ملی و جمعی از نویسندگان در کتابخانه ملی برگزار شد.

دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»
دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»دوازدهمین « جایزه ادبی جلال آل احمد»
ابر آروان

آخرین عناوین