چرخاندن محورهای تله‌کابین توسط مردی قدرتمند

گروه ویدئو الف،   3980910101

مردی آلمانی بسیار قدرمند توانست محورهای تله‌کابین را بچرخاند.

آخرین عناوین