حضور سرزده رئیس قوه قضاییه در اسکله صیادی بندرعباس

گروه عکس الف،   3980713117

آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان امروز پنج شنبه (۱۱ مهر) ضمن بازدید از اسکله صیادی بندرعباس در جمع صیادان حاضرشد و پای درددل آن‌ها نشست./ خبرگزاری میزان

حضور سرزده رئیس قوه قضاییه در اسکله صیادی بندرعباسحضور سرزده رئیس قوه قضاییه در اسکله صیادی بندرعباسحضور سرزده رئیس قوه قضاییه در اسکله صیادی بندرعباسحضور سرزده رئیس قوه قضاییه در اسکله صیادی بندرعباسحضور سرزده رئیس قوه قضاییه در اسکله صیادی بندرعباسحضور سرزده رئیس قوه قضاییه در اسکله صیادی بندرعباسحضور سرزده رئیس قوه قضاییه در اسکله صیادی بندرعباسحضور سرزده رئیس قوه قضاییه در اسکله صیادی بندرعباسحضور سرزده رئیس قوه قضاییه در اسکله صیادی بندرعباسحضور سرزده رئیس قوه قضاییه در اسکله صیادی بندرعباسحضور سرزده رئیس قوه قضاییه در اسکله صیادی بندرعباس

آخرین عناوین