تشییع مادر شهیدان مقدمی

گروه عکس الف،   3980706095

مراسم تشییع پیکر «زهرا صفائی» والده شهیدان منصور و منوچهر مقدمی، صبح شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ از درب منزل آن مرحومه برگزار شد.

تشییع مادر شهیدان مقدمیتشییع مادر شهیدان مقدمیتشییع مادر شهیدان مقدمیتشییع مادر شهیدان مقدمیتشییع مادر شهیدان مقدمیتشییع مادر شهیدان مقدمیتشییع مادر شهیدان مقدمیتشییع مادر شهیدان مقدمیتشییع مادر شهیدان مقدمیتشییع مادر شهیدان مقدمیتشییع مادر شهیدان مقدمیتشییع مادر شهیدان مقدمی

آخرین عناوین