معاون دبير كل اسبق سازمان ملل: آمریکا همیشه از سازمان ملل و شورای امنیت سوء‌استفاده کرده

گروه ویدئو الف،   3980701140

سرگئی آرسنی كيتزه معاون دبير كل اسبق سازمان ملل در گفتگو با تلویزیون ایران: آمریکا همیشه از سازمان ملل و شورای امنیت سوء استفاده کرده است. آمریکا سازمان ملل را به بن بست کشانده و نگاه مردم جهان به این سازمان را تغییر داده است. اگر کشوری از تفکر آمریکا پیروی نکند، دموکراتیک محسوب نمی‌شود و تغییر رژیم چنین کشوری در دستور کار واشنگتن قرار می‌گیرد.

آخرین عناوین