کوره آجرپزی

گروه عکس الف،   3980628098

روستای نومل در نزدیکی شهر گرگان، بیشترین کوره‌های آجرپزی به روش سنتی استان گلستان در آن قرار دارد. زن و مرد، کودک و پیر و همه اعضای خانواده با هم خِشت می‌زنند و کار می‌کنند. یکی بیل می‌زند، یکی قالب آماده می‌کند، یکی صبحانه را می‌آورد، یکی هم در کوره خِشت‌ها را می‌چیند/ باشگاه خبرنگاران جوان

 کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی کوره آجرپزی

آخرین عناوین