روحانی: آمریکا باروت به منطقه می‌فرستد

گروه ویدئو الف،   3980627147

رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت: باروت به منطقه می‌فرستید و دیگر کشورها را متهم می‌کنید؛ ‌کسی اتهام‌های شما را باور نمی‌کند. ایران خواهان روابط دوستانه با همسایگان جنوبی است

آخرین عناوین