شهدا را فراموش نکنیم!

گروه عکس الف،   3980625136

پاک کردن واژه شهید از معابر اولین قدم برای فراموش کردن نام این شهدای گرانقدر است که جان و مالشان را برای میهن اسلامی خود فدا کردند.

شهدا را فراموش نکنیم!
ابر آروان

آخرین عناوین