دیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریف

گروه عکس الف،   3980617102

«کورنل فروتا» مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح يکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ در محل وزارت خارجه با محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه دیدار و گفتگو کرد./ فارس

دیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریفدیدار مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریف

عناوین مرتبط

آخرین عناوین