نمایشگاه لگو در چین‎

گروه عکس الف،   3980611219

در نمایشگاه لگو در پکن تلاش شده تا با به تصویر کشیدن میراث فرهنگی و تاریخی چین، کودکان در قالب اسباب بازی با عناصر فرهنگی و هویتی کشورشان آشنا شوند.

نمایشگاه لگو در چین‎
نمایشگاه لگو در چین‎نمایشگاه لگو در چین‎نمایشگاه لگو در چین‎نمایشگاه لگو در چین‎نمایشگاه لگو در چین‎نمایشگاه لگو در چین‎نمایشگاه لگو در چین‎نمایشگاه لگو در چین‎نمایشگاه لگو در چین‎نمایشگاه لگو در چین‎نمایشگاه لگو در چین‎نمایشگاه لگو در چین‎
ابر آروان

آخرین عناوین