پاسخ وزیر اقتصاد به سوال سخت مجری

گروه ویدئو الف،   3980604058

شب گذشته وزیر اقتصاد در شبکه خبر حاضر شد و در پاسخ به سوال مجری که آیا می‌توانید یک روز جای یک بازنشسته زندگی کنید؟ گفت: سوال سختی است.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین