جزئیات درگیری‌های کشمیر

گروه ویدئو الف،   3980520108

کیومرث یزدان پناه کارشناس مسائل بین الملل درباره علت درگیری‌ها اهمیت این موضوع در کشور ما توضیح می‌دهد.

ابر آروان

آخرین عناوین