کسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدان

گروه عکس الف،   3980501041

بازار رزاق زاده زاهدان، یکی از قدیمی ترین، شلوغ ترین، رنگارنگ ترین و جذاب ترین بازارهای شهر زاهدان است که در آن محصولات سوزن دوزی بلوچی و پارچه‌های متنوع و رنگارنگ، عرضه می‌شود. قسمت اعظم این بازار، توسط مهاجران افغانستانی، که به دلیل شرایط سخت و ناامن کشورشان در شهر زاهدان زندگی می‌کنند، اداره می‌شود. وجود این همزبانان افغانستانی، حال و هوای دیگری به این بازار قدیمی بخشیده است.

کسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدانکسب و کار مهاجران افغانستانی در بازار زاهدان

عناوین مرتبط

آخرین عناوین