دوچرخه‌سواری روی یخ

گروه ویدئو الف،   3980416044

این مسابقه روز یکشنبه با شرکت ۷۰۰ دوچرخه سوار برگزار شد. کیلیان برون قهرمان این مسابقه پیش از این در سال ۲۰۱۸ نیز قهرمان مسابقه دوچرخه سواری در سطح یخی کوهستان آلپ شده بود. دوچرخه سواران در این مسابقه مسیری ۲۵ کیلومتری را رکاب زدند.

آخرین عناوین