اعتراض عجیب به تصمیم داور در لیگ فوتبال آرژانتین

گروه ویدئو الف،   3980405002

در یک دیدار از لیگ آرژانتین یکی از تیم‌ها در اعتراض به تصمیم داور بازی اقدام عجیبی در زمین فوتبال انجام دادند و همگی در مستطیل سبزنشستند.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین