نشست سیکا در تاجیکستان

گروه عکس الف،   3980325165

پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز آسیا «سیکا » صبح شنبه ۲۵ خردادماه به میزبانی تاجیکستان برگزار شد.

نشست سیکا در تاجیکستان نشست سیکا در تاجیکستان نشست سیکا در تاجیکستان

آخرین عناوین