مراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قم

گروه عکس الف،   3971220153

در سالروز شهادت امام هادی (ع) هیئات مذهبی در قم با حرکت به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) به عزاداری پرداختند.

مراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قممراسم عزاداری شهادت امام هادی (ع) در قم
ابر آروان

آخرین عناوین