پدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهان

گروه عکس الف،   3971202097

شب گذشته پدیده ابر ماه در بیشتر نقاط دنیا مشاهده شد. هرگاه ماه در حالت بدر به نزدیک‌ترین فاصلهٔ خود از زمین می‌رسد درخشان‌تر و بزرگتر از معمول دیده می‌شود. پدیدهٔ ماه‌افروختگی یا اَبَرماه روی می‌دهد. این اتفاق در هر ۴۱۲ روز یک بار پیش می‌آید.

پدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهانپدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهانپدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهانپدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهانپدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهانپدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهانپدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهانپدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهانپدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهانپدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهانپدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهانپدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهانپدیده ابرماه در بیشتر نقاط جهان

عناوین مرتبط

پربحث‌های هفته

آخرین عناوین