هتل بین المللی

جادوی پول و بانک - 16 | «الگوهای اسلامی اصلاح بانک» به درد نخورند؟

عبدالرضا طالقانی*، گروه اقتصادی الف،   3961207175 ۸ نظر، ۵ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار
جادوی پول و بانک - 16 | «الگوهای اسلامی اصلاح بانک» به درد نخورند؟

تا به حال نقد جدی به مبانی اندیشه‌ای و اجرایی الگوهای اسلامی اصلاح نظام بانکی گرفته نشده بود. اخیراً نقدی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که پرسشهایی در اذهان ایجاد کرده است. عیار این نقد را اینجا ببینید.

به گزارش "الف" کار ویژه پرونده «جادوی پول و بانک» در این سایت خبری تحلیلی نتیجه پژوهش چند ساله در حوزه نظریه‌های گوناگون پول و بانک کشور است. این پرونده هر چه پیشتر می‌رود چند نکته اساسی روشن‌تر می‌شود:

 1. نظام بانکی جهانی، و به تبع آن نظام بانکداری ایران مشحون از فعالیتهای ربوی است. در نظام بانکداری متعارف پول، پول می‌آورد و تماس با بخش واقعی اقتصاد، در سطح حداقلی رعایت می‌شود.
 2. صاحبنظران حوزوی و اندیشمندان دانشگاهی اقتصاد اسلامی، معمولاً با اندکی اختلاف در 1. مبانی اشکالات بانکداری فعلی، و 2. مبانی نظری و تئوریک مدلهای تامین مالی اسلامی همداستان هستند؛ در مدل اسلامی، پول و بانک باید در خدمت «تامین مالی بخش واقعی» قرار گیرد.
 3. می‌ماند «مهندسی و ارائه مدل اجرایی مطلوب» که باز هم منطق در تقریباً تمامی مدلهای ارائه شده، قرابت بسیار زیادی با هم دارند و عموماً در جزئیات اختلاف نظر دارند که طبیعی است. تقریباً همه مدلها، به تجزیه و تحلیل فرآیندهای حقوقی فعالیت بانکها پرداخته‌اند و معمولاً چهار بخش «قرض‌الحسنه»، «فعالیتهای جاری»، «عقود مشارکتی» و «عقود مبادله‌ای» را در نظامهای حقوقی مختلف، قید زده‌اند.
 4. نکته آخر اینکه هیچیک از الگوهای بانکداری بدون ربای توصیه شده توسط این اندیشمندان، هنوز قانونی نشده و به اجرا درنیامده است. به همین دلیل، صاحبنظران اقتصادی در این زمینه دو رویکرد دارند:

الف. عموم پیروان فکر اقتصاد متعارف، به دلیل اینکه هنوز چنین نسخه‌ای – که با مبانی اقتصاد متعارف در تضاد است - عملیاتی و تجربه نشده، آن را ناقص یا غیر قابل اجرا تلقی می‌کنند.

ب. گروه دیگر معتقدند مانند همه مدلهای نو در دنیا، نیازمند تجربه کردن، و متعاقب آن پایش و بهبود هوشمند این مدل هستیم.

جالب است که طی سالهای گذشته از اقتصاددانان متعارف، کمتر کسی به این اصلاحات، نقد فنی وارد کرده است. به دو دلیل:

 1. شرایط فعلی سیستم بانکی آنقدر غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع هست که کسی در برابر این اصلاحات ناگزیر قد علم نکند.
 2. طیف گسترده الگوهای ارائه شده جهت اصلاح با نگاه اسلامی – شامل الگوهای گوناگون حوزوی، یا مدلهای متنوع ارائه شده توسط اساتید محترم آقایان بحرینی، مصباحی مقدم، سبحانی، توتونچیان، صمصامی، داوودی و ... – مستظهر به سالها پژوهش مبرزترین اقتصاددانان کشور بوده و بقدر کافی چکش‌کاری شده تا مشمول ایرادات فنی قابل اعتنا نباشند.

اخیراً یک فایل صوتی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن اشکالاتی به این الگوها مطرح شده است. به این بهانه و با توجه به اینکه این تقریباً اولین نقد جدی به ساختار این الگوهاست، کارگروه پول و بانک الف لازم دید برای مشخص شدن وزن این انتقادات، موارد مطرح شده را یک به یک مورد بررسی قرار دهد. گرچه اشکالات مطرح شده اساساً نشان می‌دهد این طرحها توسط این منتقد بدرستی مورد مداقه و بررسی قرار نگرفته و درک درستی از این موضوع حاصل نشده است. در ادامه اشکالات و پاسخ آنها بصورت فشرده و مختصر یک به یک آمده است.

اشکال اول

موارد بررسی شده در الگوهای فوق‌الذکر، تنها بر ربوی بودن تعاملات بین «بانک و سپرده‌گذار یا تسهیلات‌گیرنده» متمرکز شده است در حالی که دو سطح بالاتر فعالیتهای ربوی شامل «بازار بین بانکی» و بالاتر از آن «تعاملات بانکها با بانک مرکزی» است که اصولاً عقود در آنها هیچ نقشی بازی نمی‌کنند؛ و طرحهای بالا درباره آن ساکت است.

پاسخ اشکال اول

این اشکال با امهات تمامی این طرحها مغایر است. به دو دلیل:

 1. در بسیاری از این الگوها، بانک بصورت واقعی در نقش «واسطه وجوه» ایفای نقش می‌کند و راساً به 1. خلق پول و 2. شرکت در فعالیتهای تجاری نمی‌پردازد؛ که کسری منابع داشته باشد؛ که بازار بین بانکی شکل بگیرد و اختلالاتی مانند شرایط حال حاضر را – به دلیل انبوه کسری منابع بانکها - رقم بزند.
 2. اگر به هر دلیل ناگزیر از تشکیل بازار بین بانکی باشیم، شرایط با حال حاضر متفاوت خواهد بود. چه اینکه از مبانی الگوهای ارائه شده این است که هرگونه فعالیت قرضی ربوی در کل سیستم مالی کشور منتفی شود. در این دو سطح نیز – که منتقد محترم ذکر می‌کند - یک طرف تسهیلات دهنده و طرف دیگر تسهیلات گیرنده است که قهراً این مبانی لازم الاجراست.

اشکال دوم

در شرایط فعلی، بسیاری از بانکها زیان‌ده هستند، اما به مدد رونق بازار بین بانکی (قرضهای ربوی بین بانکها)، و همچنین گشاده‌دستی بانک مرکزی (ایضاً) به فاز «بحران نقدینگی» و نهایتاً «بحران اجتماعی» نرسیده‌اند. اما الگوهای ارائه شده توسط دوستان نیازمند یک بازطراحی حسابداری است که عملاً به شفاف‌سازی (مانند موضوع IFRS) و نهایتاً به بحران اجتماعی خواهد انجامید؛ بنابراین غیرقابل انجام است(!)

بنابراین در این شرایط، راه حلهای ارائه شده، راه حل مشکلات جاری بانکی کشور نیست. بحران بانکداری متعارف کشور مانند همه دنیا راه حلهای متعارفی دارد، نه اینکه ساختار را بر هم بزنیم. این طرحها نمی‌تواند بحرانها را حل و فصل کند، بلکه تنها می‌تواند پس از حل بحران، با روشهای متعارف، در آینده به‌عنوان یک چشم‌انداز، مد نظر قرار گیرد.

پاسخ اشکال دوم

ناقد محترم در این بند به مواردی توجه نکرده است:

 1. آیا پوشاندن بحران با فرار از شفافیت از سطح بحران می‌کاهد یا به آن دامن می‌زند؟
 2. سیستم بانکداری غربی با سیستم بانکداری ایران متفاوت است؛ یقیناً بخش قابل توجهی از راه حلهای ارائه شده در سیستم غربی برای بانکداری و اقتصاد ما نه تنها مفید و راهگشا نیست، بلکه بسیار مضر است. برای مثال در بحران کسری نقدینگی نظام بانکی آمریکا، مدلهای «تزریق نقدینگی توسط دولت» یکی از مهمترین مواردی بود که پی گرفته شد؛ که برای سیستم بانکی کشور ما از دو کانال امکان تحقق دارد: 1. تزریق منابع، از داراییهای عمومی کشور (یعنی خرید ضرر بانکداران از منابع عمومی) و 2. در صورت کسری منابع دولت: خلق پول و تزریق آن به بانکها (که باز در میان‌مدت تورم را در پی خواهد داشت). این نسخه‌های متعارف، در هر حالت، پرداخت بدهی بانکداران از جیب فقرا خواهد بود که با مبانی ما سازگاری ندارد.
 1. در الگوهای طراحی شده، اساس و مبانی بانکداری ربوی فعلی، مورد پذیرش نیست؛ که برای حل بحرانهای متعارف از راههای متعارف نسخه ارائه شود. راه حل بحران سیستم بانکی در این الگوها شامل حل مسائل ساختاری و در عین حال حل بحرانهای جاری در پارادایم گذار از سیستم ربوی به سیستم بدون رباست. در این زمینه در الگوهای یاد شده به تفصیل صحبت شده که مد نظر ناقد محترم قرار نگرفته است.

اشکال سوم

الگوهای فوق، بر انتشار اوراق برای اجرای عملیات تامین سرمایه و اوراقی کردن روابط تاکید دارد؛ حال آنکه با شرایط کنونی نیز قادر به انتشار این اوراق هستیم. راه حل این بخش، تشکیل یا گسترش صندوقهای با درآمد ثابت و متغیر در کانترهای بانکها برای فروش اوراق است، نه برهم زدن کل ساختار بانکی و طرح‌ریزی یک روش حسابداری جدید و تفکیک فیزیکی و جغرافیایی بانکها.

پاسخ اشکال سوم

ناقد محترم توجه نکرده است که اصولاً رسالت و ماهیت بانک متعارف چیست. رسالت بانک متعارف «تزاید و تکاثر پول با پول» است، نه «مشارکت در بخش واقعی اقتصاد». اساساً حسابداری این دو گونه با یکدیگر متفاوتند؛ انتشار اوراق یعنی ورود به بخش واقعی اقتصاد و نفی نظام ربوی؛ این را نمی‌توان به بانکداری متعارف حقنه کرد؛ که اگر چنین شود باز بیماریهای مهلک نظام فعلی بانکداری ایران رو می‌نماید و تشدید می‌شود.

 اشکال چهارم

مسئله جدی‌تر اینکه آیا تنها فاصله ما با بانکداری اسلامی، این است که فاصله بانک با سرمایه‌گذار یا گیرنده تسهیلات ربوی است؟ آیا برای مواردی مانند عدم رعایت سقف سهم ذی‌نفع واحد از سهام یا از تسهیلات که عملاً باعث می‌شود خلق پول بانکی به گروه خاصی تخصیص پیدا کند، نباید پاسخی پیدا کنیم؟ یا اینکه سالی 240 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می‌کنیم بدون اینکه یک ریال مالیات از آن بگیریم. یا بدون اینکه یک روشی برای کنترل سهم این از «جی‌دی‌پی» داشته باشیم آیا نباید مد نظر قرار گیرد؟ آیا باید به موضوع ربوی بودن و آن هم سطح تقلیل یافته توجه شود؟ یا از همه اینها مهمتر برای کشوری با نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی، برای مدت طولانی، طرح آرمانی بانکی نباید متضمن اصابت تسهیلات و خلق پول بانکی دقیقاً به اهداف اقتصادی مورد نیاز و پیشرانها باشد؟

پاسخ اشکال چهارم

این «اشکال جدی‌تر»، دچار یک «مغالطه جدی‌تر» است؛ منتقد محترم ابتدا نظام ربوی فعلی را فرض گرفته و مشکلات ناشی از آن را می‌شمرد، و منتظر است برای آن در الگوی مطلوب، راه حلی پیدا کند.

فلسفه طراحی الگوهای اسلامی این است که با بخش واقعی اقتصاد گره بخورد و «پول به پول» راساً افزایش پیدا نکند. اگر چنین شد هیچیک از عوارض شمرده شده رخ می‌دهد؟

 1. وقتی خلق پول نداریم، تخصیص آن به یک گروه ویژه موضوعیت خواهد داشت؟
 2. وقتی بانک به بخش واقعی اقتصاد گره بخورد و در قالب فعالیتهای واقعی مالیاتش را در شرکتها پرداخت کند، 240 هزار میلیارد تومان سپرده بدون مالیات‌ستانی خواهید داشت؟
 3. وقتی پول به بخش واقعی اقتصاد ورود کند، کنترل سهم آن از جی‌دی‌پی موضوعیت دارد؟
 4. یا بحث اصابت پول به پیشرانهای اقتصادی...

حتی در تمامی این طرحها، امکان خلق پول در بخشهای لیزینگ و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و همچنین بانک قرض‌الحسنه هم در الگوی مطلوب خلق پول نمی‌کند.

با این وصف به نظر می‌رسد منتقد محترم، حتی از چارچوب الگوهای مطرح شده دریافت درستی نداشته است.

 + کل پرونده «جادوی پول و بانک» اینجا در دسترس است

 --------------------------------------------

*عبدالرضا طالقانی، پژوهشگر موسسه احیاگران تمدن فاخر | مطالب دیگر نگارنده را اینجا پی بگیرید

 

عضویت در کانال تلگرام الف

عناوین مرتبط

۲۷ اسفند ۱۳۹۶آقای وزیر! یک سوزن به خود بزنید، یک جوالدوز به معلمان
۲۳ اسفند ۱۳۹۶"عفاف و کرامت" زن شرقی، یا "بردگی جنسی" زن غربی؟
۱۹ اسفند ۱۳۹۶اختصاصی | مراجع تقلید درباره «وظیفه حکومت در حجاب» چه می‌گویند؟
۸ اسفند ۱۳۹۶خیابان انقلابِ چهل ساله؛ حاشیه‌نویسی بر مسئله حجاب
۶ اسفند ۱۳۹۶عضو فرهنگستان علوم پزشکی: مطابق آمارهای جهانی، قوه قضائیه در دفاع از نخبگان کولاک کرده؛ متعجبم خود دستگاه قضا این موفقیت بزرگ را اعلام نمی‌کند
۲ اسفند ۱۳۹۶تشک کشتی، چالش جدید ایران با اسرائیل
۲۸ بهمن ۱۳۹۶جادوی پول و بانک - 15 | بر «بانکداری بدون ربا» فاتحه‌، مع الاخلاص و الصلوات
۲۱ بهمن ۱۳۹۶انقلاب 400 ساله؛ نگاهی آینده‌پژوهانه به انقلاب اسلامی
۱۹ بهمن ۱۳۹۶جادوی پول و بانک - 14 | حسنی: ربا را برندارند اعتصاب غذا می‌کنم، اما بر‌می‌دارند / ارائه مدل جایگزین «بانک»
۱۸ بهمن ۱۳۹۶به احترام آزادی؛ اقدام بی‌نظیر دولت که دیده نشد
۱۶ بهمن ۱۳۹۶«دختران خیابان انقلاب»: شکست یک کمپین، شکست یک تفکر
۱۵ بهمن ۱۳۹۶جادوی پول و بانک - 13 | سبحانی: «می‌پرسند مگر می‌شود بانک نداشت؟ بله می‌شود» + امکان پرسش و پاسخ

وب‌گردی

دیدگاه کاربران

ناشناس۲۶۶۲۸۳۰۶:۳۹:۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
شما فقط تئوری میبافید. و دنبال اختراع چرخ هستید باز هم ادامه دهید. اقتصادها ی متعدد موفق در دنیا هم از قبیل ترکیه و. کره جنوبی و مالزی و ژاپن و اروپایی های موفق مانند کشورهای اسکاندیناوی از همین سیستم بانکی استفاده کرده و نتیجه گرفته اند.
ناشناس۲۶۶۳۲۵۰۸:۱۹:۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
بانکداری کنونی محصول نظام سرمایه داری است. و ذات بانک ربا است و ما باید چیزی به نام بانک را کنار بگذاریم و یا باید آنطور که در نظام سرمایه داری از آن استفاده میکنند را قبول کنیم. و به دنبال سراب بانکداری اسلامی که چهل سال است دنبالش هستیم نرویم
ناشناس۲۶۶۳۵۴۰۸:۴۹:۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
بانک های اروپایی کجاش ربوی هست. بانک هایی با سود سپرده های 1 درصد و دو درصد و بعضی با سود سپرده منفی شما بهش میگید ربا؟؟؟!!!!!! سود وام ها 3 یا 4 درصد به اون هم میگید ربا؟؟؟ اگر اونها بانک ربوی هست همون الگوی اقتصادی امتحان شده ربوی اروپایی ها را دنبال کنید مسلما بهتر از شرایط فعلی یا الگوی امتحان نشده شماست باور کن
ناشناس۲۶۶۷۵۸۱۴:۰۱:۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
اونجا تورم دو رقمی وجود نداره ، تورم در حد همین 1 درصد و حتی کمتره و ارزش اسکناس کاغذی هرسال مثل ایران به یک سوم تقلیل پیدا نمیکنه . بحث ربا مال زمان قدیم بود که ارزش پول همراه خودش بود . پول رایج فلزی بود ( طلا نقره برنز ) و اگر کسی 10 سکه وام میداد همان ده سکه را پس میگرفت و قدرت خرید سکه فلزی با تورم ( اگر وجود میداشت ) بالاتر میرفت و اگر بجای ده سکه یازده سکه میگرفت حکم ربا را پیدا میکرد . در دنیای مدرن چیزی که بانکها به پول سپرده گذاران میدهند سود یا ربا نیست ، براساس تورم رسمی اعلام شده میزان کم شدن ارزش پول کاغذی بدون پشتوانه را پرداخت میکند . البته توضیحش در کامنت یه مقدار گنگ و سخته ولی واقعیت اینه که بحث ربا و بانک غیر ربوی در دنیای امروز بیشتر به شوخی شباهت دارد
ناشناس۲۶۶۶۳۳۱۲:۳۹:۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
به نظر می‌رسد یکی باید پا پیش بگذارد و بانکی اسلامی تاسیس کند و در آن سرمایه‌های مردم را به خدمت بگیرد. البته باید اعلام کند که اسلامی است و بر اساس اصول اسلام کار می‌کند. به نظرم افراد زیادی هستند که مایل نیستند سودی به پولشان تعلق بگیرد. این بانک باید بتواند نظر گروه‌های مختلف را برای سرمایه‌گذاری جلب کند. البته صاحبان برخی از بانک‌ها هم آمادگی بیشتری برای تغییر دارند.
ناشناس۲۶۷۰۵۲۱۶:۳۹:۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
قبل از اینکه بانک را بشناسیم باید پول را بشناسیم...بعد از برتن وودز و شوک نیکسون پول واقعا چیست؟ درک ما از پول اشتباه بوده است...مشکل نظام بانکی در ایران ریشه در نظام پولی دارد و آن نیز ریشه در تصرف دولت در نظام پولی دارد....بانکداری اسلامی یا بدون ربا در این فضا فرصت ظهور ندارد...اول پول و نظام مالی دولت را اصلاح کنیم....اقتصاد ما مملو از فرصتهای رانت و سفته بازی است و همه ریشه در این نظام پولی و مالی غلط دارد اینقدر به ظاهر عقود اسلامی توجه نکنیم آنچیزی که توسط این عقود جابجا می شود اهمیت بیشتری دارد، پول را دریابیم...جواب سوال ما در اینجا است...
خلیل۲۶۷۴۸۸۰۲:۵۹:۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
فعلا که بانکها در عمل ورشکسته اند.
saeed۲۶۷۵۸۸۰۹:۱۵:۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
هیچ تفافتی بین بانکداری ما با اونا نیست جز اینکه قوانین اونا تو این سالها به روز شده ولی قوانین ما همون قوانین 30 سال پیشه فقط اسما عوض شده اگر صاحب علمی نیستین برین از مبدا کمک بگیرین نه اینکه پیتزای قورمه سبزی درست کنین
تجارت نیوزایرانسلمادیرانسام سیر

پربحث‌های اخیر

 1. مایلی‌کهن:‌ ۸۰۰میلیون خرج کردند تا سیرالئون بیاید ایران!

 2. پزشکیان: دخترم ماهیانه ۴ میلیون حقوق دریافت می‌کند

 3. هزینه تماس و پیامک هنگام پرواز چقدر است؟

 4. ۶ درمان خانگی برای پوست‌های چرب

 5. پوتین برای چهارمین بار رئیس جمهور روسیه شد

 6. تازه‌ترین وضعیت جوی در آخرین ساعات سال 96

 7. ارتش آزاد مدعی شد؛ سرنگون شدن جنگنده ارتش سوریه

 8. واکنش رضا عطاران به پوشاندن موی بازیگر زن خارجی «مصادره» در مشهد/ عکس  

 9. مشاور امور پایگاه‌های خبری معاون مطبوعاتی منصوب شد

 10. در سیستان و بلوچستان خاک می‌بارد/ آلودگی هوای زاهدان به ۲۲ برابر حد مجاز رسید

 11. قصه ادامه دار مذاکرات مزدی ۹۷

 12. پوتین در جمع هواداران خود در میدان سرخ سخنرانی می کند

 13. وزیر نفت اعلام کرد؛ تولید۵۰۰میلیون بشکه ای، عایدی سومین قراردادIPC/ ملاک رنگ چشم نیست

 14. ترافیک پرحجم در محورهای فیروزکوه و هراز

 15. پزشکیان:جلسه امروز مجلس برای فیلترینگ تلگرام نبود/فیلتر مشکلی را حل نمی‎کند

 16. گزارش مستقیم الناز شاکردوست از بازی بارسلونا در نیوکمپ  

 17. تصویری از جشن تولد بازیکن مغضوب برانکو در اردوی تیم کی‌روش  

 18. دلخوشی به اروپا هم رنگ باخت / سال 97 به چه چیزهایی فکر کنیم ؟

 19. اعضای شورای عالی کار راهی وزارت کار شدند/ دستمزد کارگران در وزارت اقتصاد تعیین نشد

 20. ربایندگان سه تبعه ایرانی در ترکیه دستگیر شدند

 21. قرارداد ۱.۴۵ میلیارد دلاری امارات با توتال فرانسه

 22. بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری  

 23. چرا عربستان یکی از جنجالی‌ترین کشتی‌های جنگی آمریکا را خریداری می‌کند؟

 24. بر اساس نظرسنجی درون شعب؛ پوتین در کرملین ماند

 25. اسامی بازیکنان دوپینگی فوتبال اعلام شد

پربحث‌های دیروز

 1. نماینده مجلس: معتقدم اگر یک نظامی رئیس‌جمهور شود کشور را نجات خواهد داد

 2. متهم خیابان پاسداران: من عاشق اعدامم/ ۵۰ نفر هم می‌مردند خواست خدا بود

 3. دبیر شورای عالی فضای مجازی: ادامه فعالیت تلگرام با وضعیت فعلی به صلاح نیست/ باید به فکر جایگزین باشیم

 4. چه‌کسی به دختر خیابان انقلاب «تراول ۵۰ هزارتومانی» داد؟/ بازهم پای تاجزاده در میان است؟ +عکس

 5. احمد توکلی خبر داد؛ دستور ویژه به رئیس دفتر بازرسی رهبری

 6. باید ایتالیایی زندگی کرد یا آلمانی؟

 7. مایلی‌کهن:‌ ۸۰۰میلیون خرج کردند تا سیرالئون بیاید ایران!

 8. عماد افروغ: تحقق عدالت شلاق بُرنده می‌خواهد

 9. جزئیات قتل ۲ خواهر به‌ دست برادران شکاک

 10. آزادی عامل قتل عام خانوادگی

 11. موضوع فیلترینگ تلگرام به کجا رسید؟

 12. تازه‌ترین وضعیت جوی در آخرین ساعات سال 96

 13. ارتش آزاد مدعی شد؛ سرنگون شدن جنگنده ارتش سوریه

 14. واکنش رضا عطاران به پوشاندن موی بازیگر زن خارجی «مصادره» در مشهد/ عکس  

 15. مشاور امور پایگاه‌های خبری معاون مطبوعاتی منصوب شد

 16. در سیستان و بلوچستان خاک می‌بارد/ آلودگی هوای زاهدان به ۲۲ برابر حد مجاز رسید

 17. قصه ادامه دار مذاکرات مزدی ۹۷

 18. پوتین در جمع هواداران خود در میدان سرخ سخنرانی می کند

 19. وزیر نفت اعلام کرد؛ تولید۵۰۰میلیون بشکه ای، عایدی سومین قراردادIPC/ ملاک رنگ چشم نیست

 20. ترافیک پرحجم در محورهای فیروزکوه و هراز

 21. پزشکیان:جلسه امروز مجلس برای فیلترینگ تلگرام نبود/فیلتر مشکلی را حل نمی‎کند

 22. گزارش مستقیم الناز شاکردوست از بازی بارسلونا در نیوکمپ  

 23. تصویری از جشن تولد بازیکن مغضوب برانکو در اردوی تیم کی‌روش  

 24. دلخوشی به اروپا هم رنگ باخت / سال 97 به چه چیزهایی فکر کنیم ؟

 25. اعضای شورای عالی کار راهی وزارت کار شدند/ دستمزد کارگران در وزارت اقتصاد تعیین نشد

پربحث‌های هفته

 1. مساله فقط یک روسری است؟

 2. "عفاف و کرامت" زن شرقی، یا "بردگی جنسی" زن غربی؟

 3. بیانیه نماینده‌ای که نام موزه لوور را اشتباهی تلفظ کرد‌

 4. نجفی استعفا داد/ محسن هاشمی: در اولین جلسه بعد از نوروز استعفای نجفی بررسی می شود

 5. ترامپ زنگ خطر را برای توافق هسته ای به صدا در آورد/ هدیه بزرگ کاخ سفید به نتانیاهو و محمد بن سلمان/ سناریوهای ایران در قبال خروج آمریکا از برجام چه خواهد بود؟

 6. کیم عاقل, ترامپ عاقل تر‎

 7. توییت احمد توکلی، اصلاح‌ طلبان را بهم ریخت + تصاویر

 8. استیون هاوکینگ درگذشت

 9. اسم این موزه چی بود؟  

 10. سوال دوم از رییس جمهور هم هوا شد! / اسامی ۵۸ نماینده ای که امضای خود را پس نگرفتند + سند

 11. اجرایی شدن ماده 29 قانون برنامه ششم برای شفافیت حقوق مسولان را دنبال خواهیم کرد /برخی مسئولین حاضر به بیان میزان حقوق دریافتی خود نیستند

 12. مقصر سقوط هواپیمای آسمان اعلام شد: بی‎توجهی شرکت آسمان به محدودیت پرواز خلبان/ خلبان در سال ۸۸ عمل جراحی قلب باز انجام داده بود؛ او مجاز به پرواز با یک کمک‌خلبان نبود

 13. کارگر اخراجی شهردار را به آتش کشید  

 14. احمد توکلی : معترض ترین و صریح ترین نماینده مجلس در دوره احمدی نژاد بودم/ تنها جایی که مساله املاک نجومی را پیگیری کرد، دیده بان شفافیت و عدالت بود

 15. اسفندیار رحیم مشایی بازداشت شد

 16. دلیل استعفای شهردار تهران اعلام شد

 17. سرقت دستگاه خودپرداز از میدان ونک با ۶۷ میلیون تومان وجه نقد  

 18. چهارشنبه سوزی با ۲۰۸۲ مصدوم و ۴ فوتی/ قطع عضو به عدد ۱۸ رسید/ سوختگی و مشکلات چشمی رتبه اول و دوم آسیب‌ها +تصاویر

 19. موسسه ژئوفیزیک، صدا و سیما و اوقات شرعی

 20. احمد توکلی: از مردم حلالیت می‌خواهم/ برخی مسئولان در تخلف موسسات مالی شریک بودند/ ماجرای تهدید به اعتراض خیابانی

 21. عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی ماندنی شد+ جزییات شمارش آرای استیضاح

 22. شرکت اپل دسترسی به اپ استور در ایران را مسدود کرد

 23. عروس ارشد ترامپ، درخواست طلاق داد +عکس

 24. جلسه کمیته مزد بدون نتیجه پایان یافت/ خدایی: افزایش دستمزد باید بر اساس هزینه‌های زندگی باشد/ 70 درصد کارگران حداقل بگیرند/عطاردیان: کارفرما توان پرداخت حداقل مزد را هم ندارند

 25. شرافت چند آقایان احمدی‌نژادی؟!

پربحث‌های دیروز

 1. قصه ادامه دار مذاکرات مزدی ۹۷

 2. وزیر نفت اعلام کرد؛ تولید۵۰۰میلیون بشکه ای، عایدی سومین قراردادIPC/ ملاک رنگ چشم نیست

 3. دلخوشی به اروپا هم رنگ باخت / سال 97 به چه چیزهایی فکر کنیم ؟

 4. اعضای شورای عالی کار راهی وزارت کار شدند/ دستمزد کارگران در وزارت اقتصاد تعیین نشد

 5. قرارداد ۱.۴۵ میلیارد دلاری امارات با توتال فرانسه

 6. توتال: به قراداد با ایران پایبندیم/ درخواست از آمریکا برای چشم‌پوشی از توتال در صورت عقب‌نشینی از برجام

 7. جدیدترین پیش بینی بازار مسکن در سال ۹۷

 8. آیت‌الله نوری همدانی: بانک‌ها هنوز اسلامی نشدند و همچنان "ربا" می‌گیرند

 9. روحانی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد

 10. جدیدترین قیمت گوشت گرم در بازار

 11. زمان واریز سود «سهام عدالت» کارمندان

 12. آخرین وضعیت ذخیره آب سدهای کشور

 13. شانس جایگزینی پول‌های فعلی با ارزهای مجازی چه قدر است؟

 14. گران ترین شکلات جهان رونمایی شد  

 15. آیت‌الله نوری همدانی: بانک‌ها هنوز اسلامی نشدند و همچنان "ربا" می‌گیرند

 16. افزایش ۱۴ درصدی ظرفیت مسافری فرودگاه امام در نوروز ۹۷

 17. هشدارهای نوروزی رییس اتحادیه به خریداران خودرو

 18. سیف: تورم در سال آینده هم تک رقمی خواهد بود

 19. جهانگیری: معیشت مردم اولویت دولت در سال ۹۷ است

 20. اظهارات ربیعی درباره دستمزد ۹۷

 21. روحانی: سال ۹۶ در احداث راه‌آهن رکورد زدیم/ واردات افزایش یافت

 22. نرخ ارز بانکی ثابت ماند/ هر دلار ۳۷۶۹۱ ریال

 23. مصوبه جدید دولت برای ترخیص خودروها از گمرک

 24. محمدی به داد: خبر داد؛ تحویل گزارش معوقات بانکی به هیئت رئیسه مجلس/رشد معوقات از سال ۸۴ تاکنون

 25. آخرین عناوین روزنامه‌های اقتصادی

پربحث‌های هفته

 1. توییت احمد توکلی، اصلاح‌ طلبان را بهم ریخت + تصاویر

 2. سوال دوم از رییس جمهور هم هوا شد! / اسامی ۵۸ نماینده ای که امضای خود را پس نگرفتند + سند

 3. اجرایی شدن ماده 29 قانون برنامه ششم برای شفافیت حقوق مسولان را دنبال خواهیم کرد /برخی مسئولین حاضر به بیان میزان حقوق دریافتی خود نیستند

 4. مقصر سقوط هواپیمای آسمان اعلام شد: بی‎توجهی شرکت آسمان به محدودیت پرواز خلبان/ خلبان در سال ۸۸ عمل جراحی قلب باز انجام داده بود؛ او مجاز به پرواز با یک کمک‌خلبان نبود

 5. احمد توکلی : معترض ترین و صریح ترین نماینده مجلس در دوره احمدی نژاد بودم/ تنها جایی که مساله املاک نجومی را پیگیری کرد، دیده بان شفافیت و عدالت بود

 6. احمد توکلی: از مردم حلالیت می‌خواهم/ برخی مسئولان در تخلف موسسات مالی شریک بودند/ ماجرای تهدید به اعتراض خیابانی

 7. جلسه کمیته مزد بدون نتیجه پایان یافت/ خدایی: افزایش دستمزد باید بر اساس هزینه‌های زندگی باشد/ 70 درصد کارگران حداقل بگیرند/عطاردیان: کارفرما توان پرداخت حداقل مزد را هم ندارند

 8. قول جهانگیری برای برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

 9. سال آینده حقوق‌ها چقدر اضافه شود؟ +جدول

 10. مصوبه جدید دولت درباره واردات خودرو/ افرادی که نمی توانند خودرو وارد کنند

 11. آخرین مکالمات خلبان و کمک خلبان هواپیمای A.T.R با یکدیگر/ اظهارت کمک خلبان برای برگشت و 2 اخطار سیستم حسگر

 12. نوبخت: اگر در دولت، کسی انقلابی نبود نمی دانم باید اخراجش کنیم یا تبعید/ حقوق همه دستگاه‌ها را پرداخت کرده‌ایم

 13. آخوندی: جنوب کشور مکان مناسبی برای زندگی، کار و تولید ثروت است

 14. بانک مرکزی: تنها 1.2 درصد از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز پول خود را به طور کامل دریافت نکردند

 15. افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد شوینده در سال آینده

 16. نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ بدون نتیجه به پایان رسید

 17. سناریوهای افزایش دستمزد ۹۷ کارگران

 18. چگونه مصرف بنزین خودرو را کاهش دهیم؟

 19. فساد، کشور را زمینگیر می‌کند

 20. وزیر کار: تعیین مزد ۹۷ بر اساس «سبد معیشت» و «تورم»/ به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم

 21. شفافیت، دلیل مخالفت با استارت‌آپ‌های بیمه‌ای

 22. برگزاری نشست تعیین دستمزد کارگران با حضور ۳ وزیر

 23. ماموریت کمیسیون عمران به 2 خلبان زبده برای بررسی علت سقوط هواپیمای A.T.R

 24. برخورد دوگانه با تخلفات خودرویی/ ابهامات قاچاق خودرو با ۱۹هزار ثبت سفارش شائبه‌دار

 25. سکه طرح قدیم گران شد/ نرخ دلار به ۴۸۱۰ تومان رسید

آخرین عناوین