کلینیک ایران نوین

چرا سیاست ترامپ درقبال قدس تاکنون موفق بوده است؟

ميرزاسعدين داورپناه، گروه تعاملی الف،   3960922023 ۰ نظر، ۴ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
چرا سیاست ترامپ درقبال قدس تاکنون موفق بوده است؟

در باب اشاره به نام پايتخت ادعايي اسرائيل، هركدام از عناوين «اورشليم»، «اورشليم يكپارچه» و «اورشليم غربي» مفهوم و كاربرد خاص خود را دارد. حدود اورشليم غربي، مرزهاي پيش از ١٩٦٧ است و اورشليم يكپارچه همه مناطق اشغالي قدس پس از جنگ ١٩٦٧ (از جمله بخش شرقي شهر) را در برمي گيرد. بكارگيري نام مستقل اورشليم عبارتي باز و قابل تفسير در اين ميان محسوب مي شود و دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده اگر چه طي سخنان ١٥ آذرماه از برنامه انتقال سفارت به پايتخت اسرائيل سخن گفت اما آگاهانه از همين عبارت مبهم اورشليم استفاده كرد و بيانيه صادره كاخ سفيد نيز صراحتا تعيين حدود حاكميت اسرائيل بر اورشليم را به نتايج توافق نهايي ميان فلسطينيان و اسرائيلي ها موكول دانست.

دستاويز ترامپ مصوبه سال ١٩٩٥ كنگره آمريكا موسوم به «قانون اورشليم» است كه اجراي آن از سوي رييس جمهور وقت (بيل كلينتون) معلق شد و تا هنوز نيز ديگر روساي جمهور از ظرفيت تمديد تعليق شش ماهه اجراي اين قانون استفاده مي كنند. آخرين بار دونالد ترامپ (پس از سخنان جنجال برانگيزش) فرمان تعليق شش ماهه را امضا كرد و مدعي شد انتقال سفارت تا زمان نامعلوم ساخت سفارتخانه معوق مي شود.

ماجراي اين رسميت بخشي امريكا به حق حاكميت ملي اسرائيل براي تعيين هر پايتخت، ريشه در دوراني دارد كه بواسطه پيمان اسلو (١٩٩٣)، تاسيس تشكيلات خودگردان فلسطين از سوي اسرائيل برسميت شناخته شد و در مقابل ساف نيز اسرائيل را برسميت شناخت. دوسال بعد از آن با نظارت امريكا «اسلو ٢» در ٦ مهرماه ١٣٧٤ حاصل آمد و طي آن اسرائيل و تشكيلات خودگردان درباره اعمال حاكميت فلسطينيان بر نوار غزه و كرانه باختري به توافقاتي رسيدند. اعلام چنين توافقي احساسات اسرائيلي هايي را برانگيخت كه با انگيزه هاي ملي و مذهبي اين مسير را برنمي تابيدند و همچنان معتقدند كه تقسيم مردود است و سيطره اسرائيل بر اورشليم يكپارچه نبايد مخدوش شود! كنگره ايالات متحده متاثر از شدت مواضع ضد اسحاق رابين در اسرائيل و به نيت حفاظت از اعتبار توافقات اسلو در صدد بر آمد اعتماد افراطيون را نيز جلب كند لذا قانون اورشليم را در ١ آبانماه ١٣٧٤ (كمتر از چهار هفته پس از اعلام اسلو٢) از تصويب گذراند. علي رغم تصميمات شوراي امنيت در سال ١٩٨٠، كنگره خوشبين به تعهدات طرفين ضمن پيمان اسلو بر آن شد براي رعايت توازن، تضميني بر سهم حاكميت اسرائيل بر اورشليم را نمايش دهد و طرفين را به سوي تقسيم شهر و تعيين وضعيت نهايي قدس ترغيب كند.

اما چند روز بعد از اين تصميم كنگره، شوك قتل اسحاق رابين معمار اسرائيلي صلح اسلو، به دست يك افراطي يهودي كه در ١٣ آبانماه ١٣٧٤ اتفاق افتاد، فصل ديگري را رقم زد! بعد از كشتار الخليل (١٣٧٢) كه يك افراطي يهودي ٢٩ نمازگزار فلسطيني را به گلوله بست، قتل نخست وزير هشداري جدي نسبت به نقش افراطيون محسوب مي شد. بازي عوض شده بود! امضاي قانون اورشليم از سوي رييس جمهور امريكا در آن فضاي آشفته نوعي تسليم شدن و امتياز دادن به افراطيون اسرائيل به نظر مي رسيد به همين خاطر بيل كلينتون (ميانجي اصلي پيمان هاي اسلو) از امضاي آن سرباز زد و فرمان تعليق شش ماهه اجرايش را صادر نمود. طي انتخابات ١٩٩٦ (١٣٧٥) فريادهاي ضد سازش و «اسرائيل بزرگتر» جريان سازي مي كرد، شيمون پرز، شريك اسحاق رابين در پيمان هاي اسلو، جانشين نخست وزير مقتول شده بود بنابراين حزب كارگر در انتخابات شكست خورد تا حزب راستگراي ليكود با نخست وزيري بنيامين نتانياهو دولت را تشكيل داده و بر موج احساسات افراطيون سوار شود. زان پس عدم امضاي قانون اورشليم ابزاري در دست دولت امريكا ماند تا شايد با وعده اجراي آن راستگرايان افراطي را به تعهدات و نتايج مذاكرات صلح متعهد نگه دارد.

چند ساليست كه بنيامين نتانياهو بار ديگر نخست وزير اسرائيل شده و با انتقاد از نتايج عقب نشيني اسرائيل از جنوب لبنان و نوار غزه احساسات افراطيون را تحريك مي كند و جسورانه ابدي بودن پايتختي اورشليم يكپارچه را وعده مي دهد. نتانياهو از شكاف ميان حماس و تشكيلات خودگردان نيز بهره برمي دارد و همواره مشروعيت نمايندگان فلسطين براي مذاكرات صلح را به چالش مي كشد. وحدت گروه هاي فلسطيني مقدمه معرفي طرف فلسطيني براي مذاكرات است اما حماس موجوديت اسرائيل را برسميت نمي شناسد. در اين بن بست نتانياهو فرصت توسعه شهرك سازي و يهودي كردن بافت جمعيتي قدس (حتي بخش شرقي) را غنيمت شمرده و از اين اقدام مانند جريمه اي تصاعدي براي تحريك مقاومت به دست كشيدن از آرمان ها و برسميت شناختن اسرائيل استفاده مي كند. اسرائيل رسما اعلام كرده كه تا حماس دست از مقاومت نشويد و اسرائيل را برسميت نشناسد، نتايج ائتلاف گروه هاي فلسطيني را مشروع نمي داند. حتي محمود عباس هم اعلام پايبندي به پيمان اسلو را پيش شرط اجرايي شدن توافقات وحدت ملي مي داند. بديهي است انفعال و تاخير بيشتر در تعيين تكليف فلسطينيان، غلظت يهوديان در تركيب جمعيت قدس را بيشتر مي كند و همين هم از انگيزه هاي فشار عربي به حماس مي باشد...

البته با وجود بي توجهي اسرائيل به اعتراضات گسترده جامعه جهاني عليه شهرك سازي در اراضي اشغالي، قطعنامه مهم و خبرساز شوراي امنيت در واپسين روزهاي دوران رياست جمهوري اوباما (قطعنامه ٢٣٣٤) صادر شد كه صراحتا شهرك سازي اسرائيلي در اراضي اشغالي را محكوم مي كند. امريكا به آن راي ممتنع داد، اما قطعنامه فشار جهاني عليه ترفند مخرب اسرائيلي را تقويت كرد و مانعي حقوقي ساخت كه دونالد ترامپ علنا از آن دلخور است.

دونالد ترامپ در آستانه اولين سالگرد تصويب قطعنامه ضد اورشليم يكپارچه، به جبران آن و در جستجوي راهي نو، چنين تدبير كرد كه اعلام انتقال سفارت به اورشليم محرك و ضرب العجلي جدي براي از سر گيري مذاكرات ايجاد مي كند. بنا بر طرح ترامپ از يك سو تاخير بيشتر فلسطيني ها در وحدت و تعويق معرفي نماينده مشروع در مذاكرات پر هزينه تر مي شود و زيان ملموسي همچون عادي شدن اشغالگري اسرائيل در قدس را در پي خواهد آورد و از سوي ديگر جامعه بين الملل از جمله دول عربي بيشتر به تكاپوي احياي روند مذاكرات مي پردازند چون قريب به اتفاق مطابق قواعد حقوق بين الملل باور دارند كه اراضي اشغالي نبايد ضميمه اسرائيل باشد. اگر محاسبات ترامپ چنين بوده، تاكنون موفق شده است!

غالب موضع گيري هاي رسمي عليه اعلام انتقال احتمالي سفارت امريكا به اورشليم مشابه هم بودند. اكثريت تريبون ها آغاز روند مذاكرات سازش براي تعيين وضعيت قدس را پيشنهاد مي دهند و دول عربي نيز حتي در واكنش هاي ابتدايي خود سخت مشغولند تا پروژه وحدت ملي فلسطين را به سرانجام برسانند. از نظر اكثريت (و نه همه) تقسيم بيت المقدس و طرح دو دولتي با پايتختي قدس شرقي فلسطين و اورشليم غربي اسرائيل راهكار نهايي است...

اما اين ضرب العجل هاي قلدرانه سبك مديريت منحصر بفرد دونالد ترامپ است! در قبال توافق هسته اي ايران نيز اعلام كرد آن را لغو خواهد كرد مگر آنكه ديگر بازيگران در تحميل شرايط جديد بر ايران مشاركت كنند. هياهوي محكوميت اين تصميم در رسانه ها پيچيد اما ناگهان اروپا با ترامپ همصدا شد و براي تحميل محدوديت هاي بيشتر بر ايران به رايزني پرداخت! دونالد ترامپ در پرونده كره شمالي نيز از همين ترفند استفاده كرد. از «آتش و خشم» گفت و تهديد كرد كره شمالي را نيست و نابود مي كند! اگر چه اعتراضات به جنگ افروزي ترامپ غوغايي رسانه اي برانگيخت اما اكنون حتي چين و روسيه با قطعنامه هاي تحريمي عليه كره شمالي همراهي مي كنند و ترامپ مكرر به اين دستاورد خود افتخار كرده است!

ترامپ با اتكا برداشته هاي امريكا اجماع اجباري در جهان را مهندسي مي كند، عليه ايران، عليه كره شمالي و اكنون عليه آرمان فلسطين. رييس جمهور جنجالي امريكا با تهديدات بي پرواي خود موضع دول جهاني براي پيگيري مطلوبات امريكا از راه "مشاركت در مذاكرات" را هماهنگ كرده و پيامد تخطي از اراده امريكا را پر هزينه مي نماياند. عدم همراهي با امريكا احتمال لغو توافق هسته اي، حمله نظامي به كره شمالي يا اكنون برسميت شناختن حق حاكميت اسرائيل بر اورشليم يكپارچه را تقويت مي كند! ترامپ گفته بود در پي احياي رهبري آمريكا است. هدف بلندپروازانه اي كه تاكنون به آن نزديكتر شده اگر چه قابل پيش بيني است كه ناكامي هاي محتوم در گذر زمان، ابزارهاي تكراري را ناكارامد كند و لاجرم اين انسجام و انضباط روياپردازانه ترامپ با بحران مواجه خواهد شد.

(از زاويه رقابت هاي جهاني قدرت ها، فعاليت امريكا در پرونده قدس تقلاي پر رنگ تر كردن نقش خود در منازعات سواحل مديترانه است و قيمت آن هر چه باشد مي پردازد. در برابر تثبيت اشغالگري بر قدس، دنيا اكنون تقسيم شده به اكثريتي كه احياي مذاكرات سازش براي تقسيم قدس را مطالبه مي كنند و اقليتي «سرنوشت ساز»، استوار و وفادار به آرمان فلسطين كه اين ضرب العجل ها را بر نمي تابند و با بيرق القدس لنا مبارزه را تنها راه آزادي "همه قدس" مي دانند. اين اقليت موثر همچنين مي توانند وزن سياسي امريكا در سراسر خاورميانه را به چالش بكشند... )

الف را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عناوین مرتبط

وب‌گردی

طاقچهپارس نماد داده

پربحث‌های اخیر

 1. تصمیم گیری در خصوص بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی /۵۰ نفر، ۵ درصد سکه‌های ثبت‌نامی را خریده‌اند/ هک سایت وزارت صنعت و فروش ۴ هزار خودروی وارداتی قاچاق

 2. پیشنهاد فوتبالی حسین شریعتمداری/ واکنش ها به مداحی میثم مطیعی/ گل به خودی نمایندگان مجلس/ انتقاد تند روزنامه اصلاح طلب از روحانی/ جنجال پیامک‌ ها و اظهارنظر آیت الله علم الهدی و مطهری

 3. نشست خبری اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان فعلی و سابق بانک مرکزی

 4. اسرائیل چگونه نابود می‌شود؟

 5. اعتماد مردم به کمیته امداد امام / افزایش ۳۰ درصدی زکات فطره/ جذب ۸۰ هزار حامی «ایتام» و «محسنین»

 6. دستگیری سارق بیهوش‌کن +عکس

 7. پاداش پیروزی تیم ملی مقابل مراکش توسط سلطانی فر نقدا پرداخت شد /شام مشترک وزیر با کی‌روش و ملی‌پوشان

 8. هافبک پرتغال: برد برابر مراکش حق ایران نبود!

 9. پس از غیبت کم‌سابقه، بار دیگر ناو جنگی آمریکا در خلیج فارس حضور یافت

 10. نماز خواندن هواداران ایرانی در روسیه  

 11. دستور وزیر کشور به استاندار سیستان و بلوچستان درباره حادثه ایرانشهر

 12. قدردانی جامعه کشتی از پاسخ رهبر انقلاب

 13. کاهش ۱۲۳ هزار تومانی سکه در بازار + قیمت ارز

 14. صعود فغانی به صدر جدول رده‌بندی داوران جام بیست‌ویکم+ عکس

 15. سیل و رانش زمین در روستای کاکرود لات رودسر - گیلان  

 16. آزمون: مقابل اسپانیا بازی خوبی ارائه خواهیم داد/ می‌خواهیم دل مردم شاد شود

 17. برنامه روز پنجم جام جهانی/ مصاف نسبتا آسان در انتظار انگلیس و بلژیک

 18. زیر و بم ایجاد وزارتخانه آب

 19. دیدار برزیل و سوئیس به روایت تصویر

 20. دیدار برزیل و سوئیس به روایت تصویر

 21. سپاه3 تُن آتش سپاه بر سر تروریست‌ها/ موشک‌باران داعش زیر دید آمریکایی‌ها +عکس و فیلم

 22. نباید پذیرفت آمریکا مانند ژاندارم جهان عمل کند/اروپا از منافعش دفاع کند

 23. اعتراف محمد ثلاث به قتل سه نفر  

 24. نایب رئیس اتاق اصناف ایران:مالیات‌ها افزایش پیدا کرده است/ بسیاری از واحدها تعداد کارگران خود کم کرده‌اند

 25. توقف ۱۵ روزه سامانه سهام عدالت در تیر ماه/ سود مجامع امسال تا این لحظه ۷۱۰ میلیارد تومان

پربحث‌های دیروز

 1. وقتی عادل فردوسی پور احساساتی میشود !

 2. تصمیم گیری در خصوص بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی /۵۰ نفر، ۵ درصد سکه‌های ثبت‌نامی را خریده‌اند/ هک سایت وزارت صنعت و فروش ۴ هزار خودروی وارداتی قاچاق

 3. چگونه کُره فقیر ۵۰ ساله کشور "برند"ها شد؟/ ۱۸ امتیاز ویژه به تولید

 4. زور تورم به قدرت خرید مردم می‌چربد/ چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می‌رود؟

 5. انتقاد مطهری از آیت‌الله علم‌الهدی

 6. ضرورت تشکیل اتاق فرماندهی برای اقتصاد

 7. پیکر خون‌آلود مامور وزارت اطلاعات (۱۶+)  

 8. نبرد در حدیده/ چرا این شهر یمنی اینقدر مهم است ؟

 9. افزایش قیمت مسکن متوقف شد

 10. دبیرکل بانک مرکزی: خریداران سکه نگران نباشند/ احتمال برگزاری حراج مجدد سکه

 11. واکنش ابتکار به انتقادهای اصلاح‌طلبان از دولت

 12. پیشنهاد فوتبالی حسین شریعتمداری/ واکنش ها به مداحی میثم مطیعی/ گل به خودی نمایندگان مجلس/ انتقاد تند روزنامه اصلاح طلب از روحانی/ جنجال پیامک‌ ها و اظهارنظر آیت الله علم الهدی و مطهری

 13. نسل نو اصلاحات علیه نسل کهنه

 14. مسئول گرانی خودرو کیست؟

 15. از محاصره مدافعان حرم توسط تکفیری‌ها تا قیچی کردن جبهه‌النصره و شکست آنها

 16. نشست خبری اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان فعلی و سابق بانک مرکزی

 17. توصیه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی به مردم

 18. اقتصاد نابسامان و خودزنی اصلاح‌طلبان

 19. رهایی از شر حشرات در تابستان + درمان جای نیش

 20. نتانیاهو: ایران باید به طور کامل از سوریه خارج شود

 21. امید ابراهیمی؛ سلحشور فوتبال ایران + عکس

 22. کی‌روش: بردمان را به فرگوسن تقدیم می‌کنیم

 23. محاکمه قاتل سریالی زنان گیلانی

 24. جنایت به ‌دنبال عشق ممنوع

 25. اسرائیل چگونه نابود می‌شود؟

پربحث‌های هفته

 1. سکه از ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان عبور کرد/ سکوت مسئولان در آشفته بازار سکه/ آقای سیف نظر شما چیست؟

 2. کیم جونگ اون و دونالد ترامپ دیدار کردند/ ترامپ: احساس فوق‌العاده‌ای دارم/ کیم: برای برگزاری این نشست موانع بسیاری وجود داشت+ فیلم و عکس

 3. توریست‌هایی که با پول بیت‌المال عازم روسیه میشوند + جدول اسامی

 4. روحانی: همه حاکمان آمریکا علیه ملت ما بوده اند و این یکی خبیث تر/ نقد را می پذیریم اما تخریب نه/ تلاطم بازار، دلیل اقتصادی ندارد

 5. از شعر امسال تا شعر پارسال/تریبون زبان مردم

 6. روحانی به گرانی‌ها واکنش نشان داد/ بررسی افزایش قیمت‌ها در هیات دولت

 7. کواکبیان: وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم مناسب نیست/شب می‌خوابیم و صبح بلند می‌شویم و می‌بینیم قیمت‌ها تغییر کرده است/ خجالت می‌کشم بگویم از این دولت حمایت کردم

 8. تولید کجا بود؟ این روزها همه منتظرند ارز بگیرند تا کود حیوانی را هم وارد کنند

 9. جمعه عید سعید فطر است

 10. بیش از یک سوم جوانان بیکار ایرانی، درتلاش و حتی کسب مهارت برای پیدا کردن شغل نیستند

 11. ایران 1 - مراکش 0؛ پیروزی یوزها در دقیقه 93 و پایان 20 سال انتظار

 12. احمد توکلی: اعتماد مردمی به سیاستمداران به حداقل خود رسیده/ سبد کالای مردم کوچک‌تر شده است

 13. نوبخت: با قاطعیت اعلام می‌کنم که در شرایط سخت تحریمی هم کشور قابل اداره است

 14. آخوندی: نوسانات بازار مسکن سیاسی است

 15. درباره دادگاه صادر کننده حکم فیلتر تلگرام/ لطفا نیمه پر لیوان را هم ببینید

 16. ادامه بی‎خیالی دولت به بلبوشو در بازار

 17. نگرانی از گروه ترس و ساکتین برجام

 18. به بهانه "شبی که ایران نخوابید" / فوتبال را ببینید آقای رئیس جمهور + فیلم

 19. اروپا می خواهد برجام را ادامه دهد، اما بدون آمریکا نمی تواند/ ایران نباید منتظر بماند

 20. سکه ۲/۵ میلیون تومان شد

 21. سیف: گران شدن سکه روانی است

 22. ۱۷ راهکار میرسلیم برای حمایت از تولید ایرانی/ بهره بانکی بالا، نظام پیچیده مالیاتی و... عامل موفق نبودن تولید ملی

 23. قراردادهایی که تلف شدند / حق فسخ و خسارت داریم یا نه؟

 24. ترامپ: اون خلع سلاح هسته‌ای و موشکی را پذیرفت/ تحریم‌ها علیه کره شمالی ادامه خواهد یافت

 25. وقتی عادل فردوسی پور احساساتی میشود !

آخرین عناوین