هتل بین المللی

چرا سیاست ترامپ درقبال قدس تاکنون موفق بوده است؟

ميرزاسعدين داورپناه، گروه تعاملی الف،   3960922023 ۰ نظر، ۴ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
چرا سیاست ترامپ درقبال قدس تاکنون موفق بوده است؟

در باب اشاره به نام پايتخت ادعايي اسرائيل، هركدام از عناوين «اورشليم»، «اورشليم يكپارچه» و «اورشليم غربي» مفهوم و كاربرد خاص خود را دارد. حدود اورشليم غربي، مرزهاي پيش از ١٩٦٧ است و اورشليم يكپارچه همه مناطق اشغالي قدس پس از جنگ ١٩٦٧ (از جمله بخش شرقي شهر) را در برمي گيرد. بكارگيري نام مستقل اورشليم عبارتي باز و قابل تفسير در اين ميان محسوب مي شود و دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده اگر چه طي سخنان ١٥ آذرماه از برنامه انتقال سفارت به پايتخت اسرائيل سخن گفت اما آگاهانه از همين عبارت مبهم اورشليم استفاده كرد و بيانيه صادره كاخ سفيد نيز صراحتا تعيين حدود حاكميت اسرائيل بر اورشليم را به نتايج توافق نهايي ميان فلسطينيان و اسرائيلي ها موكول دانست.

دستاويز ترامپ مصوبه سال ١٩٩٥ كنگره آمريكا موسوم به «قانون اورشليم» است كه اجراي آن از سوي رييس جمهور وقت (بيل كلينتون) معلق شد و تا هنوز نيز ديگر روساي جمهور از ظرفيت تمديد تعليق شش ماهه اجراي اين قانون استفاده مي كنند. آخرين بار دونالد ترامپ (پس از سخنان جنجال برانگيزش) فرمان تعليق شش ماهه را امضا كرد و مدعي شد انتقال سفارت تا زمان نامعلوم ساخت سفارتخانه معوق مي شود.

ماجراي اين رسميت بخشي امريكا به حق حاكميت ملي اسرائيل براي تعيين هر پايتخت، ريشه در دوراني دارد كه بواسطه پيمان اسلو (١٩٩٣)، تاسيس تشكيلات خودگردان فلسطين از سوي اسرائيل برسميت شناخته شد و در مقابل ساف نيز اسرائيل را برسميت شناخت. دوسال بعد از آن با نظارت امريكا «اسلو ٢» در ٦ مهرماه ١٣٧٤ حاصل آمد و طي آن اسرائيل و تشكيلات خودگردان درباره اعمال حاكميت فلسطينيان بر نوار غزه و كرانه باختري به توافقاتي رسيدند. اعلام چنين توافقي احساسات اسرائيلي هايي را برانگيخت كه با انگيزه هاي ملي و مذهبي اين مسير را برنمي تابيدند و همچنان معتقدند كه تقسيم مردود است و سيطره اسرائيل بر اورشليم يكپارچه نبايد مخدوش شود! كنگره ايالات متحده متاثر از شدت مواضع ضد اسحاق رابين در اسرائيل و به نيت حفاظت از اعتبار توافقات اسلو در صدد بر آمد اعتماد افراطيون را نيز جلب كند لذا قانون اورشليم را در ١ آبانماه ١٣٧٤ (كمتر از چهار هفته پس از اعلام اسلو٢) از تصويب گذراند. علي رغم تصميمات شوراي امنيت در سال ١٩٨٠، كنگره خوشبين به تعهدات طرفين ضمن پيمان اسلو بر آن شد براي رعايت توازن، تضميني بر سهم حاكميت اسرائيل بر اورشليم را نمايش دهد و طرفين را به سوي تقسيم شهر و تعيين وضعيت نهايي قدس ترغيب كند.

اما چند روز بعد از اين تصميم كنگره، شوك قتل اسحاق رابين معمار اسرائيلي صلح اسلو، به دست يك افراطي يهودي كه در ١٣ آبانماه ١٣٧٤ اتفاق افتاد، فصل ديگري را رقم زد! بعد از كشتار الخليل (١٣٧٢) كه يك افراطي يهودي ٢٩ نمازگزار فلسطيني را به گلوله بست، قتل نخست وزير هشداري جدي نسبت به نقش افراطيون محسوب مي شد. بازي عوض شده بود! امضاي قانون اورشليم از سوي رييس جمهور امريكا در آن فضاي آشفته نوعي تسليم شدن و امتياز دادن به افراطيون اسرائيل به نظر مي رسيد به همين خاطر بيل كلينتون (ميانجي اصلي پيمان هاي اسلو) از امضاي آن سرباز زد و فرمان تعليق شش ماهه اجرايش را صادر نمود. طي انتخابات ١٩٩٦ (١٣٧٥) فريادهاي ضد سازش و «اسرائيل بزرگتر» جريان سازي مي كرد، شيمون پرز، شريك اسحاق رابين در پيمان هاي اسلو، جانشين نخست وزير مقتول شده بود بنابراين حزب كارگر در انتخابات شكست خورد تا حزب راستگراي ليكود با نخست وزيري بنيامين نتانياهو دولت را تشكيل داده و بر موج احساسات افراطيون سوار شود. زان پس عدم امضاي قانون اورشليم ابزاري در دست دولت امريكا ماند تا شايد با وعده اجراي آن راستگرايان افراطي را به تعهدات و نتايج مذاكرات صلح متعهد نگه دارد.

چند ساليست كه بنيامين نتانياهو بار ديگر نخست وزير اسرائيل شده و با انتقاد از نتايج عقب نشيني اسرائيل از جنوب لبنان و نوار غزه احساسات افراطيون را تحريك مي كند و جسورانه ابدي بودن پايتختي اورشليم يكپارچه را وعده مي دهد. نتانياهو از شكاف ميان حماس و تشكيلات خودگردان نيز بهره برمي دارد و همواره مشروعيت نمايندگان فلسطين براي مذاكرات صلح را به چالش مي كشد. وحدت گروه هاي فلسطيني مقدمه معرفي طرف فلسطيني براي مذاكرات است اما حماس موجوديت اسرائيل را برسميت نمي شناسد. در اين بن بست نتانياهو فرصت توسعه شهرك سازي و يهودي كردن بافت جمعيتي قدس (حتي بخش شرقي) را غنيمت شمرده و از اين اقدام مانند جريمه اي تصاعدي براي تحريك مقاومت به دست كشيدن از آرمان ها و برسميت شناختن اسرائيل استفاده مي كند. اسرائيل رسما اعلام كرده كه تا حماس دست از مقاومت نشويد و اسرائيل را برسميت نشناسد، نتايج ائتلاف گروه هاي فلسطيني را مشروع نمي داند. حتي محمود عباس هم اعلام پايبندي به پيمان اسلو را پيش شرط اجرايي شدن توافقات وحدت ملي مي داند. بديهي است انفعال و تاخير بيشتر در تعيين تكليف فلسطينيان، غلظت يهوديان در تركيب جمعيت قدس را بيشتر مي كند و همين هم از انگيزه هاي فشار عربي به حماس مي باشد...

البته با وجود بي توجهي اسرائيل به اعتراضات گسترده جامعه جهاني عليه شهرك سازي در اراضي اشغالي، قطعنامه مهم و خبرساز شوراي امنيت در واپسين روزهاي دوران رياست جمهوري اوباما (قطعنامه ٢٣٣٤) صادر شد كه صراحتا شهرك سازي اسرائيلي در اراضي اشغالي را محكوم مي كند. امريكا به آن راي ممتنع داد، اما قطعنامه فشار جهاني عليه ترفند مخرب اسرائيلي را تقويت كرد و مانعي حقوقي ساخت كه دونالد ترامپ علنا از آن دلخور است.

دونالد ترامپ در آستانه اولين سالگرد تصويب قطعنامه ضد اورشليم يكپارچه، به جبران آن و در جستجوي راهي نو، چنين تدبير كرد كه اعلام انتقال سفارت به اورشليم محرك و ضرب العجلي جدي براي از سر گيري مذاكرات ايجاد مي كند. بنا بر طرح ترامپ از يك سو تاخير بيشتر فلسطيني ها در وحدت و تعويق معرفي نماينده مشروع در مذاكرات پر هزينه تر مي شود و زيان ملموسي همچون عادي شدن اشغالگري اسرائيل در قدس را در پي خواهد آورد و از سوي ديگر جامعه بين الملل از جمله دول عربي بيشتر به تكاپوي احياي روند مذاكرات مي پردازند چون قريب به اتفاق مطابق قواعد حقوق بين الملل باور دارند كه اراضي اشغالي نبايد ضميمه اسرائيل باشد. اگر محاسبات ترامپ چنين بوده، تاكنون موفق شده است!

غالب موضع گيري هاي رسمي عليه اعلام انتقال احتمالي سفارت امريكا به اورشليم مشابه هم بودند. اكثريت تريبون ها آغاز روند مذاكرات سازش براي تعيين وضعيت قدس را پيشنهاد مي دهند و دول عربي نيز حتي در واكنش هاي ابتدايي خود سخت مشغولند تا پروژه وحدت ملي فلسطين را به سرانجام برسانند. از نظر اكثريت (و نه همه) تقسيم بيت المقدس و طرح دو دولتي با پايتختي قدس شرقي فلسطين و اورشليم غربي اسرائيل راهكار نهايي است...

اما اين ضرب العجل هاي قلدرانه سبك مديريت منحصر بفرد دونالد ترامپ است! در قبال توافق هسته اي ايران نيز اعلام كرد آن را لغو خواهد كرد مگر آنكه ديگر بازيگران در تحميل شرايط جديد بر ايران مشاركت كنند. هياهوي محكوميت اين تصميم در رسانه ها پيچيد اما ناگهان اروپا با ترامپ همصدا شد و براي تحميل محدوديت هاي بيشتر بر ايران به رايزني پرداخت! دونالد ترامپ در پرونده كره شمالي نيز از همين ترفند استفاده كرد. از «آتش و خشم» گفت و تهديد كرد كره شمالي را نيست و نابود مي كند! اگر چه اعتراضات به جنگ افروزي ترامپ غوغايي رسانه اي برانگيخت اما اكنون حتي چين و روسيه با قطعنامه هاي تحريمي عليه كره شمالي همراهي مي كنند و ترامپ مكرر به اين دستاورد خود افتخار كرده است!

ترامپ با اتكا برداشته هاي امريكا اجماع اجباري در جهان را مهندسي مي كند، عليه ايران، عليه كره شمالي و اكنون عليه آرمان فلسطين. رييس جمهور جنجالي امريكا با تهديدات بي پرواي خود موضع دول جهاني براي پيگيري مطلوبات امريكا از راه "مشاركت در مذاكرات" را هماهنگ كرده و پيامد تخطي از اراده امريكا را پر هزينه مي نماياند. عدم همراهي با امريكا احتمال لغو توافق هسته اي، حمله نظامي به كره شمالي يا اكنون برسميت شناختن حق حاكميت اسرائيل بر اورشليم يكپارچه را تقويت مي كند! ترامپ گفته بود در پي احياي رهبري آمريكا است. هدف بلندپروازانه اي كه تاكنون به آن نزديكتر شده اگر چه قابل پيش بيني است كه ناكامي هاي محتوم در گذر زمان، ابزارهاي تكراري را ناكارامد كند و لاجرم اين انسجام و انضباط روياپردازانه ترامپ با بحران مواجه خواهد شد.

(از زاويه رقابت هاي جهاني قدرت ها، فعاليت امريكا در پرونده قدس تقلاي پر رنگ تر كردن نقش خود در منازعات سواحل مديترانه است و قيمت آن هر چه باشد مي پردازد. در برابر تثبيت اشغالگري بر قدس، دنيا اكنون تقسيم شده به اكثريتي كه احياي مذاكرات سازش براي تقسيم قدس را مطالبه مي كنند و اقليتي «سرنوشت ساز»، استوار و وفادار به آرمان فلسطين كه اين ضرب العجل ها را بر نمي تابند و با بيرق القدس لنا مبارزه را تنها راه آزادي "همه قدس" مي دانند. اين اقليت موثر همچنين مي توانند وزن سياسي امريكا در سراسر خاورميانه را به چالش بكشند... )

عضویت در کانال تلگرام الف

عناوین مرتبط

وب‌گردی

تجارت نیوزایرانسلمادیرانسام سیر

پربحث‌های امروز

 1. نماینده مجلس: معتقدم اگر یک نظامی رئیس‌جمهور شود کشور را نجات خواهد داد

 2. متهم خیابان پاسداران: من عاشق اعدامم/ ۵۰ نفر هم می‌مردند خواست خدا بود

 3. دبیر شورای عالی فضای مجازی: ادامه فعالیت تلگرام با وضعیت فعلی به صلاح نیست/ باید به فکر جایگزین باشیم

 4. احمد توکلی خبر داد؛ دستور ویژه به رئیس دفتر بازرسی رهبری

 5. باید ایتالیایی زندگی کرد یا آلمانی؟

 6. عماد افروغ: تحقق عدالت شلاق بُرنده می‌خواهد

 7. آزادی عامل قتل عام خانوادگی

 8. موضوع فیلترینگ تلگرام به کجا رسید؟

 9. قرارداد ۱.۴۵ میلیارد دلاری امارات با توتال فرانسه

 10. بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری  

 11. چرا عربستان یکی از جنجالی‌ترین کشتی‌های جنگی آمریکا را خریداری می‌کند؟

 12. بر اساس نظرسنجی درون شعب؛ پوتین در کرملین ماند

 13. اسامی بازیکنان دوپینگی فوتبال اعلام شد

 14. مایلی‌کهن:‌ قرارداد کی‌روش را تا ظهور امام زمان تمدید کنید

 15. «کلاه قرمزی» با چهار عروسک جدید می‌آید

 16. طرح آمریکا برای دخالت در انتخابات عراق

 17. سناتور جمهوری خواه: اخراج «مولر» مقدمه‌ای بر پایان ریاست‌جمهوری ترامپ است

 18. کُردها: به جنگ و گریز در عفرین روی می‌آوریم

 19. مدیرکل جدید دفتر موسیقی منصوب شد

 20. حمله مردی با خودرو به یک باشگاه شبانه در «انگلیس»

 21. توتال: به قراداد با ایران پایبندیم/ درخواست از آمریکا برای چشم‌پوشی از توتال در صورت عقب‌نشینی از برجام

 22. مصرف تیلاپیا موجب تشدید بیماریهای قلبی می‌شود

 23. ادعای وزرای خارجه مصر و امارات علیه ایران

 24. تصاویر منحصر به فرد از اعماق دریا  

 25. عملیات شهادت طلبانه در قدس/حال صهیونیست زخمی شده وخیم است

پربحث‌های دیروز

 1. اسفندیار رحیم مشایی بازداشت شد

 2. شرافت چند آقایان احمدی‌نژادی؟!

 3. مذاکرات پنهان با اروپائیها / فرانسه نقش آمریکا را بازی می کند / خروج احتمالی آمریکا از برجام در اردیبهشت

 4. مدرک منتشر شده در مورد حساب بانکی آیت الله مکارم شیرازی جعلی است

 5. تلگرام ایران را تحریم کرد

 6. عراقچی: انتظارات مردم از برجام برآورده نشد/ تصور ما این است که برجام ادامه پیدا نخواهد کرد

 7. نماینده مجلس خبر داد؛ فیلترینگ تلگرام به تصویب شورای‌ عالی فضای مجازی رسیده است

 8. قتل عام خانوادگی در ۲۱۰ دقیقه

 9. بازی دوستانه تیم ملی فوتبال با تیم محلات سیرالئون/ لزوم شفاف سازی فدراسیون و وزارت ورزش

 10. مظهر دانستگی‌های بی‌کرانه

 11. پیروزی پرگل تیم ملی ایران مقابل سیرالئون/استارت شاگردان کی‌روش برای جام جهانی

 12. ۷ نکته درباره فیلترینگ احتمالی تلگرام

 13. تکذیب خبر فیلترینگ تلگرام

 14. آیا پمپئو وزیر خارجه جنگ است؟

 15. گوشی می‌خرید انتقال سند را فراموش نکنید!

 16. مهماندوست:روحانی را دوست ندارم و به او رای ندادم/ عسکری من را یاد چرچیل می‌اندازد/ علی کریمی جگر دارد

 17. رئیس پیشین سیا: ترامپ به زباله دان تاریخ خواهد پیوست

 18. وعده دو سناتور آمریکایی به گروهک منافقین

 19. تداوم صدرنشینی العین با درخشش عبدالرحمان

 20. ضارب محیط‌بان دنا به ۵ سال حبس محکوم شد

 21. اعلام آمادگی کی‌روش برای انتشار قرارداد

 22. روسیه: مسکو هرگز لندن را به خاطر موضعش در قبال «سکریپال» نمی بخشد

 23. افزایش دمای هوای پایتخت در ایام نوروز

 24. افسر سابق سیا مطرح کرد: جنگ جعلی آمریکا علیه ایران

 25. بلژیک مسجدی را که به عربستان داده بود پس گرفت

پربحث‌های هفته

 1. مساله فقط یک روسری است؟

 2. مراسم مبتذل برج میلاد و پنج نکته اساسی

 3. "عفاف و کرامت" زن شرقی، یا "بردگی جنسی" زن غربی؟

 4. بیانیه نماینده‌ای که نام موزه لوور را اشتباهی تلفظ کرد‌

 5. نجفی استعفا داد/ محسن هاشمی: در اولین جلسه بعد از نوروز استعفای نجفی بررسی می شود

 6. ترامپ زنگ خطر را برای توافق هسته ای به صدا در آورد/ هدیه بزرگ کاخ سفید به نتانیاهو و محمد بن سلمان/ سناریوهای ایران در قبال خروج آمریکا از برجام چه خواهد بود؟

 7. کیم عاقل, ترامپ عاقل تر‎

 8. توییت احمد توکلی، اصلاح‌ طلبان را بهم ریخت + تصاویر

 9. استیون هاوکینگ درگذشت

 10. اسم این موزه چی بود؟  

 11. سوال دوم از رییس جمهور هم هوا شد! / اسامی ۵۸ نماینده ای که امضای خود را پس نگرفتند + سند

 12. اجرایی شدن ماده 29 قانون برنامه ششم برای شفافیت حقوق مسولان را دنبال خواهیم کرد /برخی مسئولین حاضر به بیان میزان حقوق دریافتی خود نیستند

 13. مقصر سقوط هواپیمای آسمان اعلام شد: بی‎توجهی شرکت آسمان به محدودیت پرواز خلبان/ خلبان در سال ۸۸ عمل جراحی قلب باز انجام داده بود؛ او مجاز به پرواز با یک کمک‌خلبان نبود

 14. کارگر اخراجی شهردار را به آتش کشید  

 15. احمد توکلی : معترض ترین و صریح ترین نماینده مجلس در دوره احمدی نژاد بودم/ تنها جایی که مساله املاک نجومی را پیگیری کرد، دیده بان شفافیت و عدالت بود

 16. اسفندیار رحیم مشایی بازداشت شد

 17. دلیل استعفای شهردار تهران اعلام شد

 18. سرقت دستگاه خودپرداز از میدان ونک با ۶۷ میلیون تومان وجه نقد  

 19. چهارشنبه سوزی با ۲۰۸۲ مصدوم و ۴ فوتی/ قطع عضو به عدد ۱۸ رسید/ سوختگی و مشکلات چشمی رتبه اول و دوم آسیب‌ها +تصاویر

 20. موسسه ژئوفیزیک، صدا و سیما و اوقات شرعی

 21. شام نوبخت به نمایندگان مجلس / دعوت نامه به نام حزب اعتدال - مکان سازمان مدیریت

 22. احمد توکلی: از مردم حلالیت می‌خواهم/ برخی مسئولان در تخلف موسسات مالی شریک بودند/ ماجرای تهدید به اعتراض خیابانی

 23. عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی ماندنی شد+ جزییات شمارش آرای استیضاح

 24. شرکت اپل دسترسی به اپ استور در ایران را مسدود کرد

 25. عروس ارشد ترامپ، درخواست طلاق داد +عکس

آخرین عناوین