چرا سیاست ترامپ درقبال قدس تاکنون موفق بوده است؟

ميرزاسعدين داورپناه، گروه تعاملی الف،   3960922023 ۰ نظر، ۴ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
چرا سیاست ترامپ درقبال قدس تاکنون موفق بوده است؟

در باب اشاره به نام پايتخت ادعايي اسرائيل، هركدام از عناوين «اورشليم»، «اورشليم يكپارچه» و «اورشليم غربي» مفهوم و كاربرد خاص خود را دارد. حدود اورشليم غربي، مرزهاي پيش از ١٩٦٧ است و اورشليم يكپارچه همه مناطق اشغالي قدس پس از جنگ ١٩٦٧ (از جمله بخش شرقي شهر) را در برمي گيرد. بكارگيري نام مستقل اورشليم عبارتي باز و قابل تفسير در اين ميان محسوب مي شود و دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده اگر چه طي سخنان ١٥ آذرماه از برنامه انتقال سفارت به پايتخت اسرائيل سخن گفت اما آگاهانه از همين عبارت مبهم اورشليم استفاده كرد و بيانيه صادره كاخ سفيد نيز صراحتا تعيين حدود حاكميت اسرائيل بر اورشليم را به نتايج توافق نهايي ميان فلسطينيان و اسرائيلي ها موكول دانست.

دستاويز ترامپ مصوبه سال ١٩٩٥ كنگره آمريكا موسوم به «قانون اورشليم» است كه اجراي آن از سوي رييس جمهور وقت (بيل كلينتون) معلق شد و تا هنوز نيز ديگر روساي جمهور از ظرفيت تمديد تعليق شش ماهه اجراي اين قانون استفاده مي كنند. آخرين بار دونالد ترامپ (پس از سخنان جنجال برانگيزش) فرمان تعليق شش ماهه را امضا كرد و مدعي شد انتقال سفارت تا زمان نامعلوم ساخت سفارتخانه معوق مي شود.

ماجراي اين رسميت بخشي امريكا به حق حاكميت ملي اسرائيل براي تعيين هر پايتخت، ريشه در دوراني دارد كه بواسطه پيمان اسلو (١٩٩٣)، تاسيس تشكيلات خودگردان فلسطين از سوي اسرائيل برسميت شناخته شد و در مقابل ساف نيز اسرائيل را برسميت شناخت. دوسال بعد از آن با نظارت امريكا «اسلو ٢» در ٦ مهرماه ١٣٧٤ حاصل آمد و طي آن اسرائيل و تشكيلات خودگردان درباره اعمال حاكميت فلسطينيان بر نوار غزه و كرانه باختري به توافقاتي رسيدند. اعلام چنين توافقي احساسات اسرائيلي هايي را برانگيخت كه با انگيزه هاي ملي و مذهبي اين مسير را برنمي تابيدند و همچنان معتقدند كه تقسيم مردود است و سيطره اسرائيل بر اورشليم يكپارچه نبايد مخدوش شود! كنگره ايالات متحده متاثر از شدت مواضع ضد اسحاق رابين در اسرائيل و به نيت حفاظت از اعتبار توافقات اسلو در صدد بر آمد اعتماد افراطيون را نيز جلب كند لذا قانون اورشليم را در ١ آبانماه ١٣٧٤ (كمتر از چهار هفته پس از اعلام اسلو٢) از تصويب گذراند. علي رغم تصميمات شوراي امنيت در سال ١٩٨٠، كنگره خوشبين به تعهدات طرفين ضمن پيمان اسلو بر آن شد براي رعايت توازن، تضميني بر سهم حاكميت اسرائيل بر اورشليم را نمايش دهد و طرفين را به سوي تقسيم شهر و تعيين وضعيت نهايي قدس ترغيب كند.

اما چند روز بعد از اين تصميم كنگره، شوك قتل اسحاق رابين معمار اسرائيلي صلح اسلو، به دست يك افراطي يهودي كه در ١٣ آبانماه ١٣٧٤ اتفاق افتاد، فصل ديگري را رقم زد! بعد از كشتار الخليل (١٣٧٢) كه يك افراطي يهودي ٢٩ نمازگزار فلسطيني را به گلوله بست، قتل نخست وزير هشداري جدي نسبت به نقش افراطيون محسوب مي شد. بازي عوض شده بود! امضاي قانون اورشليم از سوي رييس جمهور امريكا در آن فضاي آشفته نوعي تسليم شدن و امتياز دادن به افراطيون اسرائيل به نظر مي رسيد به همين خاطر بيل كلينتون (ميانجي اصلي پيمان هاي اسلو) از امضاي آن سرباز زد و فرمان تعليق شش ماهه اجرايش را صادر نمود. طي انتخابات ١٩٩٦ (١٣٧٥) فريادهاي ضد سازش و «اسرائيل بزرگتر» جريان سازي مي كرد، شيمون پرز، شريك اسحاق رابين در پيمان هاي اسلو، جانشين نخست وزير مقتول شده بود بنابراين حزب كارگر در انتخابات شكست خورد تا حزب راستگراي ليكود با نخست وزيري بنيامين نتانياهو دولت را تشكيل داده و بر موج احساسات افراطيون سوار شود. زان پس عدم امضاي قانون اورشليم ابزاري در دست دولت امريكا ماند تا شايد با وعده اجراي آن راستگرايان افراطي را به تعهدات و نتايج مذاكرات صلح متعهد نگه دارد.

چند ساليست كه بنيامين نتانياهو بار ديگر نخست وزير اسرائيل شده و با انتقاد از نتايج عقب نشيني اسرائيل از جنوب لبنان و نوار غزه احساسات افراطيون را تحريك مي كند و جسورانه ابدي بودن پايتختي اورشليم يكپارچه را وعده مي دهد. نتانياهو از شكاف ميان حماس و تشكيلات خودگردان نيز بهره برمي دارد و همواره مشروعيت نمايندگان فلسطين براي مذاكرات صلح را به چالش مي كشد. وحدت گروه هاي فلسطيني مقدمه معرفي طرف فلسطيني براي مذاكرات است اما حماس موجوديت اسرائيل را برسميت نمي شناسد. در اين بن بست نتانياهو فرصت توسعه شهرك سازي و يهودي كردن بافت جمعيتي قدس (حتي بخش شرقي) را غنيمت شمرده و از اين اقدام مانند جريمه اي تصاعدي براي تحريك مقاومت به دست كشيدن از آرمان ها و برسميت شناختن اسرائيل استفاده مي كند. اسرائيل رسما اعلام كرده كه تا حماس دست از مقاومت نشويد و اسرائيل را برسميت نشناسد، نتايج ائتلاف گروه هاي فلسطيني را مشروع نمي داند. حتي محمود عباس هم اعلام پايبندي به پيمان اسلو را پيش شرط اجرايي شدن توافقات وحدت ملي مي داند. بديهي است انفعال و تاخير بيشتر در تعيين تكليف فلسطينيان، غلظت يهوديان در تركيب جمعيت قدس را بيشتر مي كند و همين هم از انگيزه هاي فشار عربي به حماس مي باشد...

البته با وجود بي توجهي اسرائيل به اعتراضات گسترده جامعه جهاني عليه شهرك سازي در اراضي اشغالي، قطعنامه مهم و خبرساز شوراي امنيت در واپسين روزهاي دوران رياست جمهوري اوباما (قطعنامه ٢٣٣٤) صادر شد كه صراحتا شهرك سازي اسرائيلي در اراضي اشغالي را محكوم مي كند. امريكا به آن راي ممتنع داد، اما قطعنامه فشار جهاني عليه ترفند مخرب اسرائيلي را تقويت كرد و مانعي حقوقي ساخت كه دونالد ترامپ علنا از آن دلخور است.

دونالد ترامپ در آستانه اولين سالگرد تصويب قطعنامه ضد اورشليم يكپارچه، به جبران آن و در جستجوي راهي نو، چنين تدبير كرد كه اعلام انتقال سفارت به اورشليم محرك و ضرب العجلي جدي براي از سر گيري مذاكرات ايجاد مي كند. بنا بر طرح ترامپ از يك سو تاخير بيشتر فلسطيني ها در وحدت و تعويق معرفي نماينده مشروع در مذاكرات پر هزينه تر مي شود و زيان ملموسي همچون عادي شدن اشغالگري اسرائيل در قدس را در پي خواهد آورد و از سوي ديگر جامعه بين الملل از جمله دول عربي بيشتر به تكاپوي احياي روند مذاكرات مي پردازند چون قريب به اتفاق مطابق قواعد حقوق بين الملل باور دارند كه اراضي اشغالي نبايد ضميمه اسرائيل باشد. اگر محاسبات ترامپ چنين بوده، تاكنون موفق شده است!

غالب موضع گيري هاي رسمي عليه اعلام انتقال احتمالي سفارت امريكا به اورشليم مشابه هم بودند. اكثريت تريبون ها آغاز روند مذاكرات سازش براي تعيين وضعيت قدس را پيشنهاد مي دهند و دول عربي نيز حتي در واكنش هاي ابتدايي خود سخت مشغولند تا پروژه وحدت ملي فلسطين را به سرانجام برسانند. از نظر اكثريت (و نه همه) تقسيم بيت المقدس و طرح دو دولتي با پايتختي قدس شرقي فلسطين و اورشليم غربي اسرائيل راهكار نهايي است...

اما اين ضرب العجل هاي قلدرانه سبك مديريت منحصر بفرد دونالد ترامپ است! در قبال توافق هسته اي ايران نيز اعلام كرد آن را لغو خواهد كرد مگر آنكه ديگر بازيگران در تحميل شرايط جديد بر ايران مشاركت كنند. هياهوي محكوميت اين تصميم در رسانه ها پيچيد اما ناگهان اروپا با ترامپ همصدا شد و براي تحميل محدوديت هاي بيشتر بر ايران به رايزني پرداخت! دونالد ترامپ در پرونده كره شمالي نيز از همين ترفند استفاده كرد. از «آتش و خشم» گفت و تهديد كرد كره شمالي را نيست و نابود مي كند! اگر چه اعتراضات به جنگ افروزي ترامپ غوغايي رسانه اي برانگيخت اما اكنون حتي چين و روسيه با قطعنامه هاي تحريمي عليه كره شمالي همراهي مي كنند و ترامپ مكرر به اين دستاورد خود افتخار كرده است!

ترامپ با اتكا برداشته هاي امريكا اجماع اجباري در جهان را مهندسي مي كند، عليه ايران، عليه كره شمالي و اكنون عليه آرمان فلسطين. رييس جمهور جنجالي امريكا با تهديدات بي پرواي خود موضع دول جهاني براي پيگيري مطلوبات امريكا از راه "مشاركت در مذاكرات" را هماهنگ كرده و پيامد تخطي از اراده امريكا را پر هزينه مي نماياند. عدم همراهي با امريكا احتمال لغو توافق هسته اي، حمله نظامي به كره شمالي يا اكنون برسميت شناختن حق حاكميت اسرائيل بر اورشليم يكپارچه را تقويت مي كند! ترامپ گفته بود در پي احياي رهبري آمريكا است. هدف بلندپروازانه اي كه تاكنون به آن نزديكتر شده اگر چه قابل پيش بيني است كه ناكامي هاي محتوم در گذر زمان، ابزارهاي تكراري را ناكارامد كند و لاجرم اين انسجام و انضباط روياپردازانه ترامپ با بحران مواجه خواهد شد.

(از زاويه رقابت هاي جهاني قدرت ها، فعاليت امريكا در پرونده قدس تقلاي پر رنگ تر كردن نقش خود در منازعات سواحل مديترانه است و قيمت آن هر چه باشد مي پردازد. در برابر تثبيت اشغالگري بر قدس، دنيا اكنون تقسيم شده به اكثريتي كه احياي مذاكرات سازش براي تقسيم قدس را مطالبه مي كنند و اقليتي «سرنوشت ساز»، استوار و وفادار به آرمان فلسطين كه اين ضرب العجل ها را بر نمي تابند و با بيرق القدس لنا مبارزه را تنها راه آزادي "همه قدس" مي دانند. اين اقليت موثر همچنين مي توانند وزن سياسي امريكا در سراسر خاورميانه را به چالش بكشند... )

عضویت در کانال تلگرام الف

عناوین مرتبط

وب‌گردی

دیجی استایلملاصدرامادیران

پربحث‌های امروز

 1. جزئیاتی از تخلف میلیاردی در وزارت نفت/ فرد متخلف پس از مشخص شدن سوء استفاده مالی به کانادا فرار کرد/ تبعات بکارگیری افراد دوتابعیتی

 2. تذکر 24 نماینده به روحانی درباره نقد امام زمان (عج)/ به جای نقد معصومان به حل بیکاری و جلوگیری از اعمال تحریم‌های جدید بپردازید

 3. سیف: نیروی انتظامی در جلوگیری از تاسیس شعب موسسات مالی کوتاهی کرد/ ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم/ نرخ تورم کاهشی بوده/ در بخش مسکن رونق داشتیم

 4. اعدام؛ سرنوشت پسری با اعمال شیطانی

 5. ربیعی: بازگشایی و بررسی جعبه سیاه در چین انجام می‌شود/ اصابت موشک به سانچی و مقصد کره‌شمالی، داستان‌سرایی است/ جانباختگان، «شهید خدمت» محسوب می‌شوند/ خدمه هنگام تصادف خواب نبودند

 6. وزیر خارجه عربستان: برجام نیاز به اصلاح دارد

 7. ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اخیر/ آمار بیکاری سخن می‌گوید

 8. ایرباس از احتمال تاخیر در تحویل هواپیماهای ایران خبر داد/مدیر فروش ایرباس: باید محتاط عمل کرد

 9. حادثه نفتکش سانچی و پاسخ ربیعی به ابهامات/ برخورد موشک به نفتکش ایرانی صحت ندارد/اقدامات چینی‌ها در حد مقدوراتشان بود/ بررسی نحوه تصادف در دستور کار

 10. تولید تندر ۹۰ و ساندرو از متوقف می‌شود

 11. روزنامه آرمان: 11000میلیارد پول مردم را به طلبکاران موسسات اعتباری دادید؛ مدیران آنها آزاد می چرخند؟

 12. انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی از روسای سه قوه

 13. روحانی در دیدار با رئیس مجلس قطر: اجازه نمی‌دهیم تحت فشارهای ناحق و غیرعادلانه قرار بگیرید

 14. «ولید بن طلال» در زندان فوق امنیتی «حائر» شکنجه می‌شود

 15. مرگ گلر تیم بانوان ملوان به علت ایست قلبی+ عکس

 16. ایران هم یکی از ۶۰ کشور تشنه می‌شود؟

 17. نماینده مجلس: 100 مسئول کشور دو تابعیتی و دارای گرین کارت هستند

 18. غلامعلی رجایی: سرنوشت وصیت‌نامه هاشمی همچنان نامعلوم است

 19. مشاعره توئیتری با موضوع تقاص میگیریم

 20. فسخ قرارداد جباری برای استقلال تبعات دارد؟

 21. پورسیدآقایی: طرح ترافیک ۹۷ با اصلاحات جدید اجرا می‌شود/ واکنش به مخالف پلیس

 22. بازار داغ خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متر در پایتخت

 23. زمان واریز یارانه دی‌ماه

 24. رییس کل بانک مرکزی: موسسات مالی غیرمجاز منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا کننده به سوی خود می کشیدند

 25. صراحت قانون و نظر عجیب صالحی امیری/ رئیس به دنبال مجوز برای دور زدن قانون؟

پربحث‌های دیروز

 1. نقد مردم‌شناسانه به برخورد چینی‌ها با نفتکش ایرانی/تاریخ، در کشور ما بی اهمیت است

 2. آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه‌ی دولت و ملت را بخوانیم  

 3. ابهامات 8 روز تلاش نافرجام برای نجات سرنشینان سانچی/ از نحوه مدیریت بحران تا تناقض گویی مسئولان و کارشکنی چینی ها

 4. عملکرد چین در حادثه نفتکش سانچی/ ایران می تواند از چین شکایت کند؟

 5. پاسخ معاونان قالیباف به نجفی / گزارش سیاه برای تهران سفید

 6. داغ نفت؛ امیدی که در آب و آتش سوخت

 7. خبره ورزشی بدون هیچ‌گونه سابقه / نگاهی به انتخاب رییس جدید کمیته ملی المپیک

 8. آش رسانه های خارجی برای افکار عمومی در ایران

 9. بازدید ربیعی از کشتی حادثه دیده چینی/ درباره شکایت از چین قضاوت زودهنگام است/ چین هیچ کوتاهی نکرده است/ باید ابتدا مکالمات جعبه سیاه بررسی شود

 10. تصویری از کشتی فله بر چینی که موجب غرق شدن کشتی نفتکش سانچی شد

 11. حق‌شناس: چین اجازه دسترسی به پرسنل کشتی که با سانچی برخورد کرد را نداد /مقیمی: تا باز شدن جعبه سیاه تمامی صحبت‌ها گمانه‌زنی است

 12. بانک مرکزی برای کاهش نرخ دلار وارد شد/ توزیع ارز در بازار و تشدیدنظارت برصرافی‌ها

 13. خطای انسانی و نفهمیدن زبان یکدیگر تنها دلیل برخورد دو کشتی؟

 14. جهانگیری: کشور با مسائل و تنگناهای مختلفی روبرو است/ راهکار، راه اندازی گفت‌وگوی ملی است

 15. ابتکاری جدید از شرکت گاز برای دور زدن قانون  

 16. کمیسیون تلفیق بودجه نهادهای خاص را در سال ۹۷ قطع کرد

 17. شرط‌های ترامپ برای آینده برجام و چند نکته

 18. نمای متفاوت از نفت‌کش سانچی!  

 19. ۱۵ نکته ای که باید درباره «سانچی» بدانید

 20. ورود کمیسیون انرژی به غرق شدن سانچی/ سوال از وزارت خارجه برای حضور سفیر بعد از چهار روز

 21. چین حادثه غرق شدن نفت‌کش ایرانی را تسلیت گفت

 22. چرا امید واهی به خانواده های سرنشینان سانچی داده شد؟/ چرا خبری از زنگنه و آخوندی نبود  

 23. تصویری تکان دهنده از نماز باران در بیرجند

 24. جابجایی اولویت‌ها در خرید هواپیماهای دست دوم

 25. معاون سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: احتمال اعزام غواصان برای جستجوی پیکر کارکنان سانچی

پربحث‌های هفته

 1. حقوق های نجومی در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی کند/ افزایش حقوق وزرا و نمایندگان مجلس ممنوع شد/ افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ کارمندان

 2. جزئیات اختلاس در شرکت ملی نفت/کارمند ساده‌ای که 100 میلیارد تومان به جیب زد و گریخت

 3. آموزش زبان انگلیسی در دبستان، آری یا خیر؟

 4. علی مطهری خواستار افزایش قیمت بنزین شد/ اگر احساس می کنیم که مصلحت جامعه اقتضا می کند که قیمت بنزین افزایش یابد، باید قیمت را افزایش دهیم

 5. نامه جوان زلزله زده به مدیری/ ما بی غیرت نیستیم، تو فکر پولت باش

 6. طرح شتاب زده و پوپولیستی شورای شهر تهران بعد از تجمعات اعتراضی اخیر

 7. "سانچی" غرق شد/ مرگ همه خدمه نفتکش ایرانی/ امکان خارج کردن اجساد دریانوردان وجود ندارد/ اسامی جانباختگان

 8. جادوی پول و بانک - 11 | مصباحی‌مقدم: قطعاً ربوی می‌دانم + امکان پرسش و پاسخ

 9. نقد مردم‌شناسانه به برخورد چینی‌ها با نفتکش ایرانی/تاریخ، در کشور ما بی اهمیت است

 10. روحانی: آثار برجام الی یوم‌القیامه از بین نمی‌رود/ به مردم باید احترام گذاشت؛ نباید به هر که خیابان آمد و مطالبه ای داشت، توهین کرد و اتهام بست/ فضای مجازی با فیلتر درست نمی‌شود

 11. لحظه اعلام خبر درگذشت ملوانان کشتی نفتکش سانچی به خانواده هایشان  

 12. تلگرام رفع فیلتر شد/ کندی تلگرام پس از هجوم کاربران

 13. مجید قصابی اروجی، کاپیتان، در نفتکش سانچی  

 14. پایان تلخ یکی از نادرترین اتفاقات دریایی/ خدمه در ساعت اولیه سانحه فوت کرده بودند/ درخواست اعلام عزای عمومی و شهید محسوب شدن دریانوردان

 15. مقایسه میزان درآمد پزشکان عمومی ایران با ۴۲ کشور دنیا

 16. واکنش شدیداللحن عضو ارشد جامعه مدرسین به صحبت‌های روحانی درباره نقد پیامبر

 17. دلار 4450 تومان شد/ سیف: نرخ ارز ثبات نسبی داشته/ خوشحالی صرافان از افزایش قیمت ها؛ بازار سورپرایز شده!

 18. افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷

 19. واکنش به اظهارات اخیر روحانی درباره جواز «انتقاد از معصومین»: اینکه گفته شود معصوم و امام هم قابل نقد هستند نادرست است/ معنا ندارد عقاید شیعه را مورد هجمه قرار دهیم

 20. شکایت روحانی و فریدون از نمایندگان مجلس

 21. ۶ راهکار محسن رضایی برای حل مشکلات مردم

 22. آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه‌ی دولت و ملت را بخوانیم  

 23. ضرغامی: اگر جمله «امام زمان(عج) هم قابل نقد است» را رئیس جمهور قبلی می‌گفت چه می‌شد؟

 24. درباره بیانیه اصلاح طلبان/ حداقل مسئولیت پذیر باشید!

 25. جزئیاتی از تخلف میلیاردی در وزارت نفت/ فرد متخلف پس از مشخص شدن سوء استفاده مالی به کانادا فرار کرد/ تبعات بکارگیری افراد دوتابعیتی

آخرین عناوین