پاسخ کنایه‌آمیز رئیس دیوان عالی پاکستان به اتهامات سفیر انگلیس

  4030309144

رئیس دیوان عالی پاکستان در نامه‌ای در پاسخ به اتهامات سفیر انگلیس در این کشور علیه روند انتخاباتی و عملکرد دادگاه‌های پاکستان، به ماجرای کودتا علیه دولت محمد مصدق در ایران و بیانیه بالفور علیه فلسطین اشاره کرد و پیامدهای اقدامات ضد دموکراتیک انگلیس در طول تاریخ را متذکر شد.

پاسخ کنایه‌آمیز رئیس دیوان عالی پاکستان به اتهامات سفیر انگلیس

به گزارش ایرنا از رسانه‌های پاکستانی، معاون اداری دیوان عالی این کشور از طرف قاضی فائز عیسی رئیس دیوان عالی در نامه‌ای خطاب به جین ماریوت سفیر انگلستان در پاکستان به اعتراضات وی علیه روند انتخاباتی و سوء ظن نسبت به رویکرد دادگاه‌های پاکستان پاسخ داد.

در این نامه کنایه آمیز خطاب به سفیر انگلیس گفته شد که ابراز علاقه و تاکید لندن بر اهمیت جوامع آزاد و دموکراسی‌های پویا خوشایند است هرچند پافشاری بر اشتباهات خشونت آمیز و غیردموکراتیک گذشته، چرخه‌های خشونت را تداوم می‌بخشد لذا بیایید حقیقت را در آغوش بگیریم.

سفیر انگلیس در پاکستان به تازگی از حمایت از انتخابات شفاف، روند دموکراتیک و مبارزه با تبعیض سخن گفته و همزمان به رویه‌های قضایی و انتخاباتی در پاکستان اعتراض کرده است.

رئیس دیوان عالی پاکستان در پاسخی کنایه‌آمیز، دخالت تاریخی انگلیس علیه دولت‌های منتخب و اقدام خودسرانه برای واگذاری سرزمین‌ یک ملت به قشری دیگر را یادآور شده است.

در این نامه آمده است: آیا افشا شدن نقش پنهانی در سرنگونی دولت محمد مصدق در ایران در سال ۱۹۵۳ برای تصرف نفت این کشور پس از بیش از ۷ دهه می تواند مرتکبین را محکوم و قربانیان را تسکین دهد و آیا با اعتماد از دست رفته، دوستی و صلح ایجاد خواهد شد؟

در ادامه این نامه رئیس دیوان عالی پاکستان با اشاره به توطئه غصب سرزمین‌های فلسطینی از طریق بیانیه بالفور با مداخله مستقیم انگیس، آمده است: دولت وقت بریتانیا در نوامبر سال ۱۹۱۷ تصمیم خود را برای ایجاد یک کشور شهرک نشین استعماری اعلام کرد، تصمیمی که نه مردم منطقه (فلسطین) با آن موفق بودند و نه مردم بریتانیا به آن رأی دادند.

رئیس دیوان عالی پاکستان در ادامه این نامه با بیان اینکه بیایید از پرتگاه برتری قومی که باعث آوارگی مردمان اصلی شده است، عقب نشینی نکنیم، نوشته است: مرگ هزاران بی گناه و هزاران کودک غیر قابل توجیه و یک عمل شنیع است.

فائز عیسی تصریح کرد: بیایید همه برای برابری، صلح و انسانیت بایستیم و با صداقت اشتباهات گذشته را بپذیریم.