• پاسخ کنایه‌آمیز رئیس دیوان عالی پاکستان به اتهامات سفیر انگلیس

    پاسخ کنایه‌آمیز رئیس دیوان عالی پاکستان به اتهامات سفیر انگلیس

    رئیس دیوان عالی پاکستان در نامه‌ای در پاسخ به اتهامات سفیر انگلیس در این کشور علیه روند انتخاباتی و عملکرد دادگاه‌های پاکستان، به ماجرای کودتا علیه دولت محمد مصدق در ایران و بیانیه بالفور علیه فلسطین اشاره کرد و پیامدهای اقدامات ضد دموکراتیک انگلیس در طول تاریخ را متذکر شد.