آب در سد کرخه از تراز نیروگاهی فراتر رفت

  4030114069

رئیس حوضه آبریز کرخه گفت: در مجموع طی سامانه‌های بارشی از ۲۷ اسفند تا ۱۲ فروردین ۵۱۰ میلیون متر مکعب آب به سد کرخه رسیده که ۴۰ درصد کل آورد در ۷ ماه گذشته است.

آب در سد کرخه از تراز نیروگاهی فراتر رفت

شاپور رجایی در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره آخرین وضعیت سد کرخه در جنوب غرب کشور اظهار داشت: با بارندگی‌های نوروزی تراز سد کرخه به 191.5 متر رسید.رئیس حوضه آبریز کرخه گفت: با توجه به افزایش تراز، هم اکنون سد کرخه از تراز نیروگاهی عبور کرده است.وی افزود: در مجموع طی سامانه‌های بارشی از 27 اسفند تا 12 فروردین 510 میلیون متر مکعب آب به سد کرخه رسیده که 40 درصد کل آورد در 7 ماه گذشته است.رجایی تاکید کرد: بارندگی علاوه بر افزایش ذخیره سدها به دلیل واقع شدن در پایاب سد سبب شد تا نیاز به رهاسازی آب برای کشت کشاورزان 250 میلیون متر مکعب کاهش داشته باشد و به معنای دیگر از خروجی 250 میلیون متر مکعب آب از سد جلوگیری شود.رئیس حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب بیان کرد: در مجموع سامانه بارشی سد به بهبود 760 میلیون متر مکعبی در سد کرخه ختم شد و با توجه به عبور از تراز نیروگاهی امکان کسب انرژی از حدود 300 میلیون متر مکعب آب نیز فراهم است.رجایی با اشاره به رهاسازی آب و مدیریت سیلاب اخیر بیان کرد: سدها در مدیریت سیلاب به نحوی عمل کردند خسارت در پایین دست به حداقل برسد و میزان رهاسازی با ظرفیت رودخانه متناسب باشد.این مقام مسئول گفت: در پایین دست حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب در ایران خسارت سیلاب با توجه به مدیریت بهره‌برداری از ابزارهای مدیریت منابع آب به حداقل رسید.رجایی بیان کرد: با توجه به رویکرد مثبت ایران در حوزه دیپلماسی منابع آب مدیریت سیلاب در حوضه‌های مشترک با کشور عراق به نحوی انجام شد که خسارت در روستاهای پایین دست این کشور نیز به حداقل برسد.