حاصل نامطلوب سبقت گرفتن از سمت راست

  4021128090

سبقت گرفتن خودرو و یا هر وسیله نقلیه‌ای از سمت راست جاده و خیابان علاوه بر نقض قوانین راهنمایی و رانندگی می‌تواند خسارت‌های جانی و مالی در پی داشته باشد.