بازگشایی حرم حضرت زینب (س)

گروه عکس الف،   3990308077

آستان های مقدس سوریه که به علت شیوع کرونا بسته شده بودند با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی شد.