• 15 شهریور حداکثر مهلت معرفی وزیر آموزش و پرورش

    عباسی در گفتگو با خبرنگار الف مطرح کرد؛15 شهریور حداکثر مهلت معرفی وزیر آموزش و پرورش

    گروه سیاسی الف، 

    سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه مهلت معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رو به پایان است، گفت: رئیس جمهور حداکثر تا 15 شهریور مهلت دارد وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.