• جزئیات گزارش بررسی سیلاب فروردین‌ماه

    جزئیات گزارش بررسی سیلاب فروردین‌ماه

    گروه اجتماعی الف، 

    رئیس هیأت ویژه گزارش سیلاب گفت: در حادثه سیلاب ۲۰۰شهر و ۱۳۰۰ روستا از ۲۵ استان تخریب شد که به طور کلی ۸۰نفر جان باختند و به ۱۵۰ مدرسه خسارت وارد شده بود.