• نحوه محاسبه جدید بهای گاز در قبوض

    نحوه محاسبه جدید بهای گاز در قبوض

    گروه ویدئو الف،

    نورموسوی ـ سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز: مشترکان می‌توانند با چند اقدام ساده در مدیریت مصرف گاز هم هزینه خود را کاهش دهند و هم به توزیع مناسب گاز در استان های کشور کمک کنند.