• شکار شدن یک کفتار توسط کروکودیل

    شکار شدن یک کفتار توسط کروکودیل

    ویدئو، 

    یک کفتار در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی با رفتن به نزدیکی رودخانه توسط یک کروکودیل شکار شد. در ادامه این فیلم را مشاهده می‌کنید.