• کشف جسد یک گردشگر در کوهستان

    کشف جسد یک گردشگر در کوهستان

    ویدئو،

    جسد دیگری از گردشگران که در کوهستان‌های منطقه ترکستان ناپدید شده بودند، پیدا شد. پیش از این سه گردشگر که در این منطقه گمشده بودند، نجات پیدا کردند.