•  از تعطیلی کارکنان خبری نیست/ شیفت با مرخصی اضافی!

    از تعطیلی کارکنان خبری نیست/ شیفت با مرخصی اضافی!

    گروه اقتصادی الف، 

    با وجود درخواست هایی که برای تعطیلی سازمان ها و اداره ها تا پایان فروردین ماه وجود داشت، تصمیم دولت این موضوع را تایید نکرد و در نهایت به شیفت شدن کارکنان و ایجاد شرایطی برای حضور حداقلی آن‌ها انجامید.