• چرا باید «غیر ممكن وجود ندارد» را خواند؟

  «غیر ممكن وجود ندارد» نویسنده: کران بدی ترجمه گیتا گرگانی؛ موسسه فرهنگی و هنری نوروز هنرچرا باید «غیر ممكن وجود ندارد» را خواند؟

  محمدرضا زائری، 

  كتابی كه خانم دكتر "كران بدی" مأمور پلیس هند از داستان خواندنی و اثرگذار تجربه اش در ریاست بزرگترین زندان هند نوشته می‌تواند برای همه الهام بخش و امیدآفرین باشد. نه تنها مأموران پلیس و نیروهای انتظامی و مسؤولان قضایی بلكه همه فعالان فرهنگی و اجتماعی می‌توانند در این تجربه واقعی و عینی پاسخ‌هایی برای پرسش‌های خود بیابند

 • ما و بازی‌ها

  «مطالعات بازی»؛ فرانس مائورا؛ ترجمه حمیدرضا سعیدی؛ نشر نوما و بازی‌ها

  آرش محسنی، 

  کتاب «مطالعات بازی» نوشته‌ی فرانس مائورا را می‌توان فرهنگ‌نامه‌ای برای بازی و درک و تحلیل آن نامید. این کتاب خواننده‌اش را به این باور عمیق نزدیک می‌کند که تمام شاخه‌های علم و آموزش و بالاتر از آن تمامیت زندگی خود یک بازی است