آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • مسیر طی شده و آرزوهای بهاری!

    مسیر طی شده و آرزوهای بهاری!

    حمیدرضا امیدی‌سرور، 

    به هر حال، در واپسین روز‌های سال یا اولین روزهای آن، رسم است که به اشکال مختلف برمی‌گردند و نگاهی می‌اندازند به آنچه گذشته؛ آنچه باید می‌شده و نشده و نهایتا آنچه قرار است بشود