• تاثیر روغن ماهی در کاهش التهاب

  تاثیر روغن ماهی در کاهش التهاب

  گروه سلامت الف، 

  محققان دریافتند اسیدهای چرب اُمگا۳ موجود در روغن ماهی با افزایش میزان برخی مولکول های ضدالتهابی خون موجب کاهش التهاب می شوند.

 • تاثیر عصاره دانه قهوه بر کاهش التهاب

  تاثیر عصاره دانه قهوه بر کاهش التهاب

  گروه سلامت الف، 

  محققان دریافتند عصاره دانه قهوه می تواند به کاهش التهاب ناشی از چربی در سلول ها و بهبود جذب گلوکز و حساسیت انسولین کمک کند.