• یک راه ساده برای تندرستی

    یک راه ساده برای تندرستی

    گروه سلامت الف، 

    "محدود کردن کالری مصرفیِ روزانه" نه تنها کاهش وزن را به همراه دارد بلکه بهبود وضعیت کلی سلامت از تاثیرات مهم و مثبت آن است.