• شکایت کارگزار قبلی استقلال از کارگزار جدید

    شکایت کارگزار قبلی استقلال از کارگزار جدید

    گروه ورزشی الف، 

    در حالی که با امضای دو عضو هیات مدیره استقلال پای قرارداد کارگزار جدید همکاری باشگاه و این کارگزار رسمیت یافت، کارگزار قبلی آبی‌ها از کارگزار جدید شکایت کرد.