• ۷ توصیه مهم برای انجام کارهای بانکی

    ۷ توصیه مهم برای انجام کارهای بانکی

    گروه اقتصادی الف، 

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمهیدات مراقبتی ویژه مشتریان بانک‌ها به‌ منظور مقابله با ویروس کرونا را اعلام کرد.