• دیدار رئیس جمهور چین و روسیه

    دیدار رئیس جمهور چین و روسیه

    گروه عکس الف، 

    در دیدار دو رئیس جمهور چین و روسیه پس از بحث در مورد تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورها پوتین دکترای افتخاری دانشگاه سنت‌پترز‌بورگ را به شی جین پینگ اهدا کرد.